Binary (İkilik) Sayı Sistemi

Binary (İkilik) Sayı sisteminin tabanı 2’dir.Ve bu sistemde sadece "0" ve "1" rakamları kullanılmaktadır. Binary Sayı sisteminde’ de Decimal(Onlu) Sayı sisteminde olduğu gibi her sayı bulunduğu basamağın konum ağırlığı ile çarpılır. Binary(İkilik) Sayı Sisteminde bulunan her ‘0’ veya ‘1’ rakamları BİT (BInary DigiT) adı ile tanımlanır. Binary(İkili) sayılar yazılırken en sağdaki basamağa en düşük değerlikli […]

Sayısal Mantık Seviyeleri ve Dalga Formları

Sayısal Sistem iki gerilim seviyesine göre çalışır. Her Sayısal Sistemin bu iki gerilim seviyesine karşılık gelen bir biçimi olmalıdır. Bu nedenle Sayısal Devreler Binary (İkilik) Sayı sisteminde kullanılan 1 ve 0 ile tanımlanmak zorundadır. Bu Sayısal Sistemin girdilerinin ikilik koda dönüşmesini sağlar. Aşağıdaki Pozitif Mantık ifadelerini kullanarak Sayısal kavramları tanımlayabileceğiz. Örneğin bir anahtarın kapalı olması […]

ANALOG VE SAYISAL (DİJİTAL) KAVRAMLAR

Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir. Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine rağmen Sayısal büyüklükler sadece ikideğer alabilirler. Analog büyüklüklere örnek olarak basınç, sıcaklık gibi bir çok fiziksel büyüklüğü örnek olarak verebiliriz. Şekil1.1’ deki elektrik devresinde çıkış gerilimi ayarlıdirencin değiştirilmesi ile birlikte 0 ile 12 Volt arasında sonsuz sayıda değer […]

Analog Giriş Nedir? Örnek : Basit Bir Robot Gözü Nasıl Yapılır

Tüm elektronik hobi okurlarina merhaba. Geçen ay paralel port üzerinden DC motor kontrolünü anlatacagimi söylemistim. Fakat ondan önce Sayisal/Analog veri dönüsütürücülerine deginmek gerektigini farkettim. En azindan bir DC motor hiz kontrol devresi yapabilmemiz için, böyle bir dönüsüme ihtiyacimiz olacaktir. Bu ay analog sinyalleri sayisal veriye dönüstürmekten bahsedecegiz ve robotlarin etrafindaki cisimleri algilamasini saglayacak basit bir […]