Asansör sistemleri ve hangi kısımlardan oluşur ve önemi


Asansör sistemleri ve hangi kısımlardan oluşur ve önemi : Yapıların gökyüzüne doğru yükselmesinde asansörlerin önemli bir yeri vardır. Geçen
yüzyılın ortalarından itibaren dünyanın büyük endüstri merkezlerinde hızlı kentleşmenin
getirdiği arsa değerlerinin artışı dolayısıyla yüksek bina yapımına doğan ihtiyaç ve eğilim,
asansör tekniğindeki gelişme yolunda çalışmalar yapılmasını gerekli kılarak teşvik etmiş,
sağlanan ilerlemeler dolayısıyla da yapılarda yükselme, imkân ve hız kazanmıştır. Teknik
deyim ve kavramlara yer vererek asansörleri “Yük ve insanları, kılavuz raylar arasında
hareketli kabin veya platformları ile düşey doğrultuda taşımaya yarayan mekanik, istasyoner
tesisler” olarak tarif edebiliriz. Asansör tesisleri belli başlı on dört bölümden meydana gelir.
Bunlar; asansör boşluğu, makine dairesi, kabin, kat kapıları, kılavuz raylar, karşı ağırlık, askı
elemanı, asansör vinci, saptırma makarası, tamponlar, hız regülatörü, paraşüt düzeni, elektrik
donanımı ve kumanda düzenidir. Bu çalışmada, kabin, kılavuz raylar ve paraşüt düzeninin
analizi yapılmaktadır.
Bu çalışmada asansör tesislerinde bulunan karşı ağırlık, kılavuz raylar ve paraşüt
düzeni bölümleri incelenmiştir. İlk olarak incelenen kabin ve komponentlerinin işlevleri
anlatılmış, bu işlevleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan şartlar belirtilmiştir. Ayrıca
kabin imal usulleri, tasarım şekilleri ve kabin imal edilirken kullanılan komponentler
anlatılmıştır. Asansör tesislerinde güvenliğin sağlanması için birinci derecede önemli olan
kılavuz rayların imal usulleri ve malzemeleriyle birlikte görevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli olan hesaplamalar, dünyada kullanılan belli başlı standartlar da belirtilerek
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son olarak incelenen paraşüt düzenlerinin, görevleri ve ana
tipleri anlatılmış; bunların çalışma prensipleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Posted in Genel.