ASANSÖR KABİN ÇEŞİTLERİ VE ELEMANLARI NELERDİR

ASANSÖR KABİN ÇEŞİTLERİ VE ELEMANLARI NELERDİR
Asansör kabini, yük ve insanların katlar arasında taşınmasında kullanılan çelik profil
iskeleti ile askı halatlarına bağlı, kapılı veya kapısız olabilen çelik konstrüksiyonlardır.
Kabinler çelik bir zemin ve taşıyıcı bir iskeletten meydana getirilir. Kabin iskeleti yan
duvarlar ve tavanla kaplanarak kapalı bir hacim yaratılır. Kabinler asansör trafik durumuna
ve taşıdıkları yük miktarı ve cinsine göre şekillendirilir. Kabin, duvar ve tavan kalınlığı en az
2 mm sactan olmalı eni ve boyu arasında en az 0,5 oran bulunmalıdır. Kabin malzemesi
olarak farklı malzemeler kullanılabilir, ancak malzemelerde aranacak temel nitelik sağlamlık
ve kolayca tutuşmamak olmalıdır. Korumalı camların kalınlığı en az 4 mm, telli camların
kalınlığı ise en az 6mm olmalıdır. Kabin konstrüksiyonları şekil 1.1’de görülmektedir.


Şekil 1.1: Kabin konstrüksiyonları
Asansör kabinleri kapılı ve kapısız olmak üzere iki tarzda bulunabilir. Kabin kapısının
bulunmaması hâlinde giriş yönündeki kuyu duvarı sıvalı ve pürüzsüz olmalıdır. Taban alanı,
fazla yüklenmemesi için, taşınan insan sayısına göre üstten sınırlandırılmıştır. Otomatik
kumandalı asansörlerde, kabin içinde kat kumanda, alarm ve durdurma düğmeleri takımı ya
da vatmanlı asansörlerde kumanda kolu vardır. Otomatik kapılılarda kabin içinde kat
göstergesi de bulunur. Kılavuz raylara 4 noktada dayanan kayıcı elemanlar ya da lastik
rulolar, kabinin dıştan alt ve üst bölümlerine konulur. Asansör paraşüt düzeni kabinin üst ya
da alt kirişlerine yerleştirilir.
Basit yük ve inşaat asansörlerinde, kabin yerine yük platformu uygulanır. İnsan
taşıyan asansörlerde kabin içinde estetik ve konfora özen gösterilir. Hasta taşıyan asansörün
kabini, sedye arabası ve sürücüsünü alacak ölçüde derin yapılır. Palanga sistemi uygulanan
asansör sistemlerinde, kabin altına bağlanan makara grupları ise şekil 1.2′ de görüldüğü gibi
tertiplenmelidir.


Şekil 1.2: Saptırma makaralarının kabine bağlantısı

Posted in Genel.