Ölçü Aletlerindeki Sabite nedir

Ölçü Aletlerindeki Sabite nedir
Sabite, ölçme sınırı değerinin skala taksimatındaki bölüntü sayısına oranıdır. Skala
taksimatı eşit aralıklı (lineer) olan ölçü aletlerinde bu oran sabit olup skala taksimatı eşit
aralıklı olmayan (logaritmik) ölçü aletlerinde bu oran sabit değildir.

Sabite:
K= Aletin ölçme sınırı/ Alet skalasındaki bölüntü sayısı olarak ifade edilir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Ölçü aletinde Duyarlılık Nedir

Ölçü aletinde Duyarlılık Nedir
Ölçü aletinde ölçülen büyüklüğün çok küçük değişimlerinin
skala veya göstergede ifade edilebilmesidir. Bütün ölçü aletlerinin
kadran taksimatları eşit aralıklı değildir. Kadran taksimatları eşit
aralıklı olan ölçü aletlerinde duyarlılık aynıdır. Yani herhangi bir
ölçüm değerinde ibre skala taksimatının başında da sonunda da aynı
oranda sapar. Dijital ölçü aletlerinde duyarlılık, 380,1 volt yerine
380,18 volt olarak ifade eden ölçü aleti daha hassastır. Çünkü daha
küçük büyüklük değişimlerini ifade edebilmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Ölçü aletlerinde Doğruluk Derecesi nedir

Ölçü aletlerinde Doğruluk Derecesi nedir
Ölçü aletlerinin hiçbiri yüzde yüz doğru ölçüm
yapamaz. Her ölçü aletinin mutlaka belirli bir hata payı
vardır. Bir ölçü aletinin yapacağı en büyük hata, imalatçı
firma tarafından ölçü aletinin üzerine yazılarak belirtilir.
Belirtilen bu hata miktarının ölçü aletinin ölçme sınırının
aşılmadığı sürece geçerli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca
aletin kullanım frekansı, güç katsayısı, ölçülen akımın dalga
şekli, ölçüm yapılacak ortamdaki sıcaklık miktarı, ölçü
aletinin kullanım şekline uygun kullanılmaması (yatay veya
dikey) aletlerin ölçme hatasını artıran faktörlerdir. Ölçme hatasının az veya çok olması, ölçü
aletinin doğruluk derecesini gösterir. Ölçü aletleri doğruluk derecesine göre 0,1-0,2-0,5-1-
1,5-2,5 olmak üzere altı sınıfa ayrılır. 0,1 ve 0,2 sınıfına dahil olan ölçü aletlerinin hata
yüzdesi az olup yaptıkları ölçümlerin doğruluğu yüksektir. 1,5 ve 2,5 sınıfına dahil olan ölçü
aletlerinde ise hata yüzdesi fazla olup yaptıkları ölçümlerin doğruluğu, yani gerçek değerle
ölçülen değer arasındaki fark daha fazladır.
0,5 sınıfı bir voltmetrenin son skala taksimatı 1000 volttur. Bu ölçü aletinin
yapabileceği en büyük ölçüm hatasını bulacak olursak:
%0,5×1000=0,005×1000=5 volt
yani 0,5 sınıfı, bu ölçü aletinin 1000 volt değerinden 5 volta kadar fazla ya da 5 volta kadar
az bir değer gösterebileceğini ifade eder.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir
Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aşağıda belirtilmiştir. Bu
ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur. Bu ölçü aletleri ve ölçtüğü
büyüklüklere kısaca değinelim;
Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı
ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.

Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının
uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel
bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.
Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak
görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasite
değerlerini ölçen ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için
uygun kademe seçimi yapılmalıdır.

Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri
elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine
sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır.
Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir.
Frekansmetre: Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını
ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade
edilir.
Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç,
frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik
elemanların sağlamlık kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü
aletleridir.
Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri,
frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak
gösteren aletlerdir.
Elektrik Sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini,
yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve
gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri, gerilim
bobine devreye paralel bağlanır.

Sembolleri

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Pano Tipi Ölçü Aletleri

Pano Tipi Ölçü Aletleri
Bu tür ölçü aletleri sanayide, fabrikalarda ve atölyelerde, elektriki büyüklüklerin sık
sık kontrol edilmesi istenen yerlerde kullanılır. Pano veya tablo üzerine özel montaj

malzemeleri kullanılarak sabitlenen bu ölçü aletleri dik çalışacak şekilde tasarlanır (Resim
1.9). Günlük ölçümlerde ve deney masalarında kullanım için uygun değildir. Pano tipi ölçü
aletleri sipariş edilirken gösterme şekli ne olursa olsun 3 ayrı ölçüde imal edilirler. Bu
ölçüler 72×72, 96×96, 144×144 mm şeklindir. Bu boyutlar arasında teknik olarak bir farklılık
olamayıp görünüş ve okuma kolaylığı dikkat alınarak seçim yapılır.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın