Taşınabilir Ölçü Aletleri

Taşınabilir Ölçü Aletleri
Bu tür ölçü aletleri çoğunlukla atölye, işletme ve laboratuvar ortamlarında pratik
ölçüm yapmak amacı ile kullanılan sabit bir yere monte edilmeyen ölçü aletleridir (Resim
1.8). Bu tip ölçü aletleri kendine ait bir kapalı kap içerisine alınmış taşınmaya uygun ölçü
aletleridir. Ancak çarpma ve darbelere karşı hassas olduklarından kullanımında gerekli özen
gösterilmelidir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Toplayıcı Ölçü Aletleri

Toplayıcı Ölçü Aletleri
Toplayıcı ölçü aletleri, ölçtükleri elektriksel büyüklük değerini zamana bağlı olarak
toplarlar (Resim 1.7). Bu ölçü aletlerinin ekranında okunan değer, ölçüme başladığı andan
itibaren ölçtüğü değerdir. Yani ölçtüğü değeri bir önceki değerin üstüne ilave ederek ölçüm
yaparlar. Enerji kesildiğinde ölçülen değer sıfırlanmaz. Elektrik sayaçları bu tip ölçü
aletlerine verilebilecek en iyi örneklerden biridir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kaydedicili Ölçü Aletleri

Kaydedicili Ölçü Aletleri
Kaydedici ölçü aletleri, ölçülen büyüklüğün değerini zamana bağlı olarak grafik
kağıdı üzerine çizerek kayıt ederler (Resim 1.6). Bu ölçü aletlerinde geriye dönük ölçülen
değerlerin okunması ve incelenmesi mümkündür. Bu tip ölçü aletleri genellikle elektrik
santrallerinde üretilen enerjinin takibi için kullanılır.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Gösteren Ölçü Aletleri

Gösteren Ölçü Aletleri
Bu ölçü aletleri ölçtükleri elektriksel büyüklüğün o andaki değeri skalasından veya
göstergesinden gösteren, başka bir ölçüme geçildiğinde eski değeri kaybedip yeni ölçüm
değerini gösteren ölçü aletleridir (Resim 1.5). Bu ölçü aletlerinin ölçtükleri değerleri geriye
dönük kendi belleğine kaydetme özelliği yoktur, ancak son zamanda gösteren ölçü
aletlerinde ölçü aletleri ile bilgisayar arasında yapılan bağlantı ve bilgisayara yüklenen
yazılım ile bu ölçü aletlerinin istenen gün, saat ve dakikada kaydettikleri değerler bilgisayar
ortamında görüntülenebilmektedir

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Dijital Ölçü Aletleri Nelerdir

Dijital Ölçü Aletleri Nelerdir
Ölçtüğü değeri dijital bir gösterge de sayılarla gösteren ölçü aletleridir. Bu ölçü
aletlerinin kullanımı kolay olup özellikleri analog ölçü aletlerine göre daha fazladır.
Günümüzde dijital ölçü aletleri ile ayarlanan değer aşıldığında sinyal alma, ölçülen
değerlerin bilgisayar ortamına taşınması ve kullanılması gibi ilave işlemler yapılabilmekte
olup yeni özellik ve nitelikler ilave edilerek geliştirilen ölçü aletleridir (Resim 1.4).


Resim 1.4: Dijital ölçü aletleri

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın