Parafudur Yerine Montaj İşlem Sırası Nasıldır

Parafudur Yerine Montaj İşlem Sırası Nasıldır
Parafudur montajında kullanılan araç ve gereçler; cıvatalar ve onlara uygun somunlar,
somunlara uygun anahtar takımları ile parafuduru direğe sabitlemek için kullanılacak lama
demirleridir. Cıvata, somunlar ve lamalar paslanmaz tipte olmalıdır.

Resim 2.2: Montaj cıvata ve somunları
Resim 2.3: Parafudur montaj lama sacı
Şekil 2.1: Parafudurun montajı

Parafudurları yerine monte ederken aşağıdaki sıra takip edilir;
Ø Önce montaj yapılacak tesisin proje ve şemaları incelenerek parafudurların
bağlanacağı yerler belirlenir. Parafudurun kullanım yerine göre tipi ve montajı
değişmektedir. Mesnet tipindeki parafudur, direk zemine montaj yapılmaktadır


(Resim 2.4.).
Ø Parafudurların monte edileceği önceden hazırlanmış olan demir lama yerine
monte edilir.
Ø Parafudurlar demir lamaya monte edilir. Her faza bir adet parafudur monte
edilir.
Ø Parafudurları montaj vidalarını uygun şekilde sıkınız. Fazla sıkılırsa parafudur
çatlayabilir, gevşek olursa parafudur koruma görevini tam yapamaz.
Ø Parafudurun bağlantı bara veya iletkeni hazırlanır.
Ø Parafudurun bağlanacağı yere ayrı bir topraklama hazırlanır. Çünkü
parafudurun topraklaması tesisten ayrı yapılmalıdır.


Resim 2.4: Mesnet tipi ve demir lama ile montaj parafudurları
Resim 2.5: Demir (galvanizli) lamaya parafudur montajı

Posted in Genel.