Parafudur Montaj Yerleri Nerelerdir

Parafudur Montaj Yerleri Nerelerdir.
Hava hatları ile uzunluğu 30 metreyi aşan yer altı kablolarının birleştiği noktalara,
parafudur yerleştirerek hatlar korunmalıdır. Hava hattı ile arka arkaya yer altı kabloları
bağlanıyorsa, kabloların hava hattı ile birleştiği yerlere parafudurlar yerleştirilip hava
hattından yansıyacak dış aşırı gerilimlere karşı kablolar korunmalıdır.
Ayrıca parafudurların kullanıldıkları diğer yerler aşağıda sıralanmıştır:
Ø Şalt sahalarında
Ø Transformatör direklerinde
Ø Uzun hatların belirli noktalarına
Ø Transformatör merkezlerinde
Ø Uzun branşman hatlarının ayırım noktalarına
Ø Alçak gerilim şebekelerinde her besleme noktasında ana bara üzerine
yerleştirilir.


Resim 2.1: Trafo merkezi ve hava hattı ile yer altı kablosu birleşim noktasında parafudurlar

Posted in Genel.