IEEE 802.11b Standardı Nedir


802.11b standardı 802.11a standardından daha önce tanımlanmıştır ve desteklediği
aktarım oranları 1,2,5.5 ve 11 Mbps’dir. IEEE 802.11b kablosuz ağlarda iletim için en fazla
veri aktarım oranı 11Mbps’dir ve 50 metreye dek haberleşebilir ve DSSS teknolojisini
kullanır. Gürültü altında aktarım hızı 5.5 Mbps e kadar düşer. 2 Mbps veya 1 Mps bağlantıyı
kontrol içindir. IEEE 802.11b noktadan-noktaya (point to point) dolaysız anten haberleşmesi
ile 16 kilometreye kadar ulaşabilir.
IEEE 802.11b standartının üstünlüğü ve ana konusu; Bluetooth, HomeRF ve
Mikrodalga gibi teknolojiler tarafından kullanılan 2.4 GHz banda işleyebilmesidir. Çünkü
Bluetooth ve IEEE 802.11b aynı frekansları için yarışmaktadır.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

IEEE 802.11x Standartları Nedir


8021.11x ailesi IEEE tarafından Kablosuz LAN uygulamaları için tanımlanmış
standartlar kümesidir. 802.11x standardında ilk olarak 1 veya 2 Mbps’lik çalışma hızları ön
görülmüşse de daha sonra geliştirilen 802.11b ve 802.11a standartlarında çalışma hızları 11
Mbps, 54 Mbps’e kadar çıkarılmıştır.
Verilen bu hızların, kablosuz ağlar için brüt hızlar olduğu aslında veri aktarımının
daha az olduğu unutulmamalıdır. Yani, yararlı veri aktarım miktarı da önemlidir. Bu sebeple
kablosuz ağ cihazları birbirleriyle karşılaştırılırken aktarım başarımı da göz önüne
alınmalıdır. Tablo 1.2’de 802.11x standartlarının fiziksel aktarım oranı (brüt aktarım oranı)
ve veri aktarım oranı (net aktarım oranı) verilmiştir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kablosuz LAN Standartları Nelerdir


Kablosuz LAN, aslında var olan LAN teknolojilerinin fiziksel katmanının (ethernet
vb.) ve kısmen veri bağı (data link) katmanının kablosuz hale getirilmesidir denilebilir. Bu
amaçla kablosuz LAN için uluslararası standartlar belirtilmiştir. Veri transferlerinin nasıl
yapılacağını belirleyen bu standartları günlük hayatımızın içinde kullandığımız trafik
kurallarına benzetebiliriz. Trafik kurallarıyla araçların yolun neresinden, ne kadar hızla ve
nasıl gidecekleri belirlenmişse, kablosuz LAN sistemlerinde de verilerin nerden, nasıl ve ne
kadar hızla gidebileceğini belirleyen standartlar vardır.
Bu standartlara örnek olarak IEEE (The Institue of Electronic Electronic Engineers-
Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)’ nin belirlediği 802.11, 802.11a, 802.11b ve
802.11g ile ETSI (The Eureopean Telecommunication standards Institute) tarafından
tanımlanan HiperLAN1 ve HiperLAN2 standartları gösterilebilir. Aşağıdaki tablo 1.1’de
Kablosuz Lan’ larda kullanılan IEEE ve ETSI tarafından belirlenen standartların özellikleri
verilmiştir. Tablodaki verileri dikkatlice inceleyiniz.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kablosuz LAN Nedir?


Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı
şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim
teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiberoptik iletişim yapılarıyla
benzerlik göstermektedir. Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran nokta ise,
iletim ortamı olarak havayı kullanmasıdır. Metal kablolar, elektrik akımını iletirken kablosuz
ve optik iletim sistemleri belli frekanstan elektro manyetik dalga iletmektedir.
Bir LAN (yerel alan ağı) içinde çok sayıda bilgisayar, yazıcı, çizici, tarayıcı ve diğer
bilgisayar çevre birimleri yer alabilir. LAN’lar da bilgisayarlar ve ağ içerisindeki diğer
cihazlar arasında iletişimi sağlamak üzere kablo yerine RF veya kızıl ötesi teknolojisi
kullanılması durumunda, kablosuz LAN (Wireless LAN-WLAN) olarak adlandırılmaktadır.
Bu sebeple kablolu LAN’ların tüm özelliklerine sahiptir.
WLAN sistemleri kullanıcılarına;
Ø Kablosuz geniş bant internet erişimi,


Ø Sunucu üzerindeki uygulamalara (programlara) ulaşım,
Ø Aynı ağa bağlı kullanıcılar arasında elektronik posta hizmeti ve dosya paylaşımı
gibi çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Ayrıca kablosuz bir sistem olması sebebiyle
cadde, sokak, park, bahçe ve benzeri açık alanlarda WLAN sistemleri başarılı
bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yerel (lokal) kullanım amacıyla geliştirilmiş
olduklarından WLAN sistemlerinin mesafesi 25-100 metre civarındadır.
Kablosuz LAN, yerel anlamda bilgisayar sisteminde var olan LAN teknolojilerine
bağlı kalınarak kablosuz olarak iletişimde bulunmalardır. Kablosuz LAN, şekil 1.1’de
görüldüğü gibi kendi başına tamamen kablosuz olacağı gibi, var olan ve temelde kablolama
altyapısına dayanan bir LAN’ ın parçası ya da uzantısı olabilir.

Bütün iletişim teknolojilerinde olduğu gibi kablosuz LAN’ larda da uluslararası
düzeyde kabul edilmiş standartlar (protokoller) vardır. Kablosuz LAN cihazları üreten
firmalar bu standartların izin verdiği özellikte işlevi olan cihazlar üretmektedirler. Bu
standartların bilinmesi sağlıklı ve verimli çalışan kablosuz LAN kurabilmeniz için çok
önemlidir. Aşağıda bu standartlar ve yapısıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kablosuz ağ sistemlerinin önemi nedir ?

İnsanlar, tarihin ilk döneminde iletişim için duman, güvercin ve işaret gibi çeşitli
yöntemler kullandılar. Bunlar yazının bulunmasıyla yerini kil tabletler ve papirüslere bıraktı.
Sonra iletişimin gelişim evreleri yine devam etti. Telgraf, mektup, telefon, fax ve ardından
da Internet geldi gündeme. Ve sonra insanlık tarihi araç telefonları ile kablosuz iletişimi
başlattı. Son olarak GSM teknolojisiyle dijital, kaliteli, anında, her zaman, her yerde sesli
iletişim imkânı oluştu.

Şimdi bu teknoloji ile dünyayı cebimizde taşıyoruz.
Günümüzde bilgiye her yerde, hızlı ve özgür bir şekilde ulaşmak o kadar önemli bir
hâle gelmesi kablosuz ağ sistemlerinin büyük önem kazanmasına sebep oldu. Bugün
insanların büyük bir çoğunluğunun cep telefonları sayesinde kablosuz ağ sistemlerini
kullanmaları buna iyi bir örnektir. Bugün olduğu gibi kablosuz ağ sistemleri gelecekte de
önemini yitirmeyecek hatta üzerinde çok büyük yatırımlar yapılacak bir teknolojidir.
Kablosuz ortam size bağlanabilirliğinizden ödün vermeden kablosuz olarak çalışma
özgürlüğü verir. Yer ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırdığı için iş yeriniz fiilen
herhangi bir yer olabilir. Diğer kablosuz cihazlara bağlanan cihazlar mobil çalışanlara daha
kesintisiz çalışma yöntemleri sağlar. İş yeri içi uygulamaları da ağınızı rahatlatmaya
yardımcı olur. Kablosuz ortam işinizin daha becerili ve verimli hâle gelmesi demektir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın