Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Resim 1.5: Split klimanın görünüĢü Split tip klimalar pencere tipi klimaların kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gibi özellikle pencere tipi uygulamaların mümkün olmadığı yerlerde de çözüm sunan cihazlardır; çünkü, iklimlendirilmesi düĢünülen birimde pencere veya dıĢa açılan bir duvara gerek kalmadan da montajları yapılabilir. Diğer taraftan pencere tipi klimalara […]

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Pencere tipi klima cihazı tek bir gövdeden ibarettir. Soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser, gövdenin arkasında yer alır ve dıĢ ortama açıktır. DıĢ ortamdaki hava, kondenser fanının hareketiyle kondenser üzerinden akıtılır. Oda tarafındaki diğer radyal fan, iç ortam havasını filtre üzerinden evaporatöre ve oradan yönlendirme kanatçıkları vasıtasıyla iç […]

Pencere Tipi Klimalar

Pencere Tipi Klimalar Ekonomik olarak düĢünüldüğünde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı çözümlerdir. Montajı kolaydır ve gerektiğinde baĢka mekanlara rahatlıkla taĢınabilirler. Sınırlı da olsa taze hava giriĢine müsade eder. Bu avantajlarına rağmen birçok mekanda estetik olmayıĢları ve ses seviyelerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilmemektedir.

Klimaların Tanımı

Klimaların Tanımı Yapı olarak buzdolabına benzer. Yazın ortamı soğutma, kıĢın ise ortamı ısıtma görevi yapar. Klimada buzdolabında bulunmayan dört yollu vana vardır. Bu vana sayesinde gazın dolaĢım yönü değiĢtirilerek ısıtma ve soğutma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Klimalar belirli bir metoda bağlı olarak kullandıkları R22 gazı kullanılarak bulundukları ortamın ısını soğutmaya nemini azaltmaya yarayan fan motor dıĢ ünite […]

KLİMALARDA KOMPRESÖR BAKIM VE ONARIMI HAKKINDA BİLGİ

Burada edineceğiniz bilgi ve beceriler ile günümüzde artık olmazsa olmaz haline gelen klimaları daha iyi tanıyacak, bunların tamir ve bakımında ve en çok klimalar üzerinde yapılan bir işlem olan gaz verme işlemini yapabileceksiniz. Ekovat tamirinde tecrübe ve uygun alet ve makinelerin olması gerekir. Ekovata alet bağlanarak arızasının ne olduğu anında doğru olarak tespit edilebilmektedir. Klima […]