Pencere Tipi Klimalar

Pencere Tipi Klimalar
Ekonomik olarak düĢünüldüğünde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı çözümlerdir. Montajı kolaydır ve gerektiğinde baĢka mekanlara rahatlıkla taĢınabilirler. Sınırlı da olsa taze hava giriĢine müsade eder. Bu avantajlarına rağmen birçok mekanda estetik olmayıĢları ve ses seviyelerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilmemektedir.

Posted in Genel.