FPGA Teknolojisi ve Kullanımı Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri

FPGA Teknolojisi ve Kullanımı (Field Programmable Gate Array: FPGA) Özet. Programlanabilir lojik ürünler (Programmable Logic Devices: PLD) sayısal devrelerin tasarlanmasında uzun zamandan beri önemli kolaylıklar sağlamaktadırlar. 1970 yılında PROM (Programmable Random Access Memory)’ların ve 1980 başlarında 4-5 TTL tümdevre yerine geçen PAL tümdevrelerinin Boole fonksiyonlarının gerçeklenmesinde kullanılmasıyla PLD alanında günümüze kadar süren bir yarış başlamıştır. […]