Motorlarda Mil Kodlayıcılar Pozisyon Ayarlayıcılar

1. Giriş İki tür kodlayıcı vardır. a – Mutlak ( Absolute ) kodlayıcılar b – Artırmalı ( Incremental ) kodlayıcılar 2. Mutlak Kodlayıcılar Mutlak pozisyon mil kodlayıcısı Şekil 1 a’da gösterilmiştir. Şekil 1 Mil kodlayıcısı ( a ) Şematik ( b ) 4 bitlik çıkış sinyali Herhangi bir açı için tek bir ikili kod okunabilecek […]