ANALOG VE SAYISAL (DİJİTAL) KAVRAMLAR

Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir.
Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine rağmen Sayısal büyüklükler sadece ikideğer alabilirler. Analog büyüklüklere örnek olarak basınç, sıcaklık gibi bir çok fiziksel büyüklüğü örnek olarak verebiliriz. Şekil1.1’ deki elektrik devresinde çıkış gerilimi ayarlıdirencin değiştirilmesi ile birlikte 0 ile 12 Volt arasında sonsuz sayıda değer alabilir. Şekil2.2’deki devrenin çıkış gerilimi sadece iki gerilim seviyesinde tanımlanabilir. Eğer anahtaraçıksa 0 Volt, anahtar kapalı ise 12 Volt devrenin çıkış geriliminin alabileceği değerlerdir.

Sayısal bir sistemde bilgiler sinyal adı verilen fiziksel niceliklerle temsil edilir. SayısalSistemlerin çoğu sadece iki değeri olan sinyallerle çalışıyorsa bir hesap makinesinin sadeceiki voltaj seviyesini kullanarak nasıl 1974 gibi bir sayıyı nasıl tanımlayabilmektedir.

Böyle bir sorunun cevabı ise Sayısal Sistemlerin normal hayatta kullandığımız Decimal(Onluk) sayı sistemini değil Binary (İkilik) tabanda kodlanmış sayısistemini kullandığıdır.
Not: Digit sözcüğünün Türkçe karşılığı sayıdır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın