Sayısal Mantık Seviyeleri ve Dalga Formları

Sayısal Sistem iki gerilim seviyesine göre çalışır. Her Sayısal Sistemin bu iki gerilim
seviyesine karşılık gelen bir biçimi olmalıdır. Bu nedenle Sayısal Devreler Binary (İkilik)
Sayı sisteminde kullanılan 1 ve 0 ile tanımlanmak zorundadır. Bu Sayısal Sistemin
girdilerinin ikilik koda dönüşmesini sağlar. Aşağıdaki Pozitif Mantık ifadelerini kullanarak
Sayısal kavramları tanımlayabileceğiz. Örneğin bir anahtarın kapalı olması sayısal sistemde
‘1’ veya 5V’a eşit olacaktır.

Bir kare dalganın yükseleme ve düşmesinin çok küçük zaman diliminde olduğu
düşünülürse kare dalga sayısal sinyallere güzel bir örnek olabilir. Aşağıda bir kare dalga
üzerindeki Lojik seviyeler gösterilmiştir.

Sayısal devrelerde negatif mantık kullanımı bazı uygulamalarda tasarımcıya büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin elektriksel gürültü problemi yaşanan sistemlerin
tasarımında Negatif mantık kullanımı gürültü probleminin ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Bir önceki bölümde Sayısal Sistemlerin sadece iki gerilim seviyesinde çalıştığını ve
bu nedenle gündelik hayatta kullandığımız sayı sistemleri yerine Binary (İkilik) sayı
sisteminin kullanıldığını anlatılmıştı. Bir tasarımcı sayı sistemleri arasındaki ilişkiyi
kavrayabilmek ve dönüşümlere hakim olabilmek zorundadır. Bu bölümde sayı sistemleri,
dönüşümler, dört işlem ve sayısal sistemlerde kullanılan sayısal kodlar anlatılacaktır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın