Decimal (Onluk) Tam Sayılar

Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığımız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı bulunduğu basamağa göre
değer alır. Sistemin tabanı 10’dur.
Örnek:
128 sayısı ;
128 = 1×102 + 2×101 + 8×10°
128 = 1×100 +2×10 + 8×1
128 = 100 + 20 + 8 şeklinde yazılacaktır.

Örnekten görüldüğü gibi Decimal(Onlu) bir sayıda her basamak farklı üstel ifadelerle
gösterilmiştir. Bu üstel ifade o basamağın ağırlığı olarak adlandırılır. O halde Decimal(Onlu)
bir sayıyı analiz ederken basamaklardaki rakam ile basamak ağırlığını çarpmamız gerekiyor.
Örnekte 3. basamaktaki 1 sayısı 100 ile, 2. basamaktaki 2 sayısı 10 ile ve 1. Basamaktaki 8
sayısı 1 ile çarpılır. Her basamaktaki çarpım sonucu toplanarak analiz sonlandırılır.
Not: 10°=1 olduğu unutulmamalı.

Örnek:
Decimal(Onlu) 2784 sayısının analizini yapalım;
2784= 2×103+7×102+8×101+4×10°
2784=2×1000+3×100+8×10+4×1
2784=2000+700+80+4
2784=2784 şeklinde tanımlayabiliriz.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın