Binary (İkilik) Sayı Sistemi

Binary (İkilik) Sayı sisteminin tabanı 2’dir.Ve bu sistemde sadece "0" ve "1" rakamları
kullanılmaktadır. Binary Sayı sisteminde’ de Decimal(Onlu) Sayı sisteminde olduğu gibi her
sayı bulunduğu basamağın konum ağırlığı ile çarpılır.
Binary(İkilik) Sayı Sisteminde bulunan her ‘0’ veya ‘1’ rakamları BİT (BInary DigiT)
adı ile tanımlanır. Binary(İkili) sayılar yazılırken en sağdaki basamağa en düşük değerlikli
bit (Least Significant Bit-LSB),en soldaki basamağa en yüksek değerlikli bit (Most
Significant Bit-MSB) adı verilir.

Decimal(Onlu) Sayılıları sadece iki rakamdan oluşan Binary (İkilik) sayılarla
tanımlayabilmemiz sayısal sistemlerin iki voltaj seviyesini kullanarak farklı büyüklükleri
tanımlanmasının anlaşılmasını sağlamaktadır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın