PLC Sistemi : EM 223 Modülü İle Sıvı Seviyesi Kontrol Uygulaması

Bu uygulama faaliyetleri, çok sayıda giriş ve çıkışa sahip motorlu sistemlerin uygulamasına ait tasarımların PLC ile kotrol edilmesini kapsamaktadır. Toplam 2 (iki) sistem uygulamasından oluşmaktadır. İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması Bir atık su toplama haznesi iki pompa ile boşaltılmaktadır. Sistemin çalışma şekli aşağıda verilmiştir. İstenilen koşulları sağlayan sistemin akış diyagramını, […]

Sayısal Mantık Seviyeleri ve Dalga Formları

Sayısal Sistem iki gerilim seviyesine göre çalışır. Her Sayısal Sistemin bu iki gerilim seviyesine karşılık gelen bir biçimi olmalıdır. Bu nedenle Sayısal Devreler Binary (İkilik) Sayı sisteminde kullanılan 1 ve 0 ile tanımlanmak zorundadır. Bu Sayısal Sistemin girdilerinin ikilik koda dönüşmesini sağlar. Aşağıdaki Pozitif Mantık ifadelerini kullanarak Sayısal kavramları tanımlayabileceğiz. Örneğin bir anahtarın kapalı olması […]

Parafudur Ayırıcılarının önemi Nedir

Parafudur Ayırıcılarının önemi Nedir Parafudurlarda nadiren meydana gelen arızalar sonucunda enerji hatlarında kısa devreler olabilir. Kısa devre olan parafudurların arızaya rağmen hatta bağlı kalması durumunda, sisteme yeniden enerji verilmesinde problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle parafudurlarda istendiğinde bulunan parafudur ayırıcıları sayesinde arızalı parafudurlar sistemden ayrılırken hattın kısa zamanda yeniden işletime alınması da sağlanır. Ayrıca parafudur gövdesinden farklı […]

Pencere Tipi Klimalar

Pencere Tipi Klimalar Ekonomik olarak düĢünüldüğünde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı çözümlerdir. Montajı kolaydır ve gerektiğinde baĢka mekanlara rahatlıkla taĢınabilirler. Sınırlı da olsa taze hava giriĢine müsade eder. Bu avantajlarına rağmen birçok mekanda estetik olmayıĢları ve ses seviyelerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilmemektedir.