PLC Sistemi : EM 223 Modülü İle Sıvı Seviyesi Kontrol Uygulaması

Bu uygulama faaliyetleri, çok sayıda giriş ve çıkışa sahip motorlu sistemlerin
uygulamasına ait tasarımların PLC ile kotrol edilmesini kapsamaktadır. Toplam 2 (iki)
sistem uygulamasından oluşmaktadır.

İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması

Bir atık su toplama haznesi iki pompa ile boşaltılmaktadır. Sistemin çalışma şekli
aşağıda verilmiştir. İstenilen koşulları sağlayan sistemin akış diyagramını, kumanda ve güç
devresini çiziniz. PLC programını yaparak PLC üzerinde simule ediniz.

Pompa 1 :

• Başlatma
Pompa manuel olarak S2 yaylı butonuna basılarak ya da sürekli çalışma halinde suyun
B1 su seviye algılayıcısının bulundunğu düzeye ulaşması ile otomatik olarak çalışmaya

• Durdurma
Eğer, su seviyesi B0 algılayıcısının bulunduğu seviyenin altına inerse pompa otomatik
olarak durur. Pompa aynı zamanda herhangi bir anda S1 butonuna basılarak ya da motorun
aşırı akım çekmesi halinde aşırı akım rölesi kontaklarının açılması ile durdurulabilir.

Pompa 2

• Başlatma
Pompa manuel olarak S4 yaylı butonuna basılarak ya da sürekli çalışma halinde suyun
B4 su seviye algılayıcısının bulunduğu düzeye ulaşması halinde otomatik olarak çalışmaya
başlar.

• Durdurma
Su seviyesi B3 su seviye algılayıcısının bulunduğu seviyenin altına düştüğünde pompa
otomatik olarak durur. Pompa aynı zamanda herhangi bir anda S3 butonuna basılarak ya da
motorun aşırı akım çekmesi halinde aşırı akım rölesinin normalde kapalı olan kontaklarının
açılması ile durdurulabilir.
H0-H3 lambaları pompaların çalışma durumlarını gösterirler. Her iki pompa da S0
durdurma butonuna basılarak durdurulabilirler. Su seviyesi B2’ ye ulaşmışsa ya da
pompalardan biri aşırı akımdan dolayı devre dışı kalmışsa H4 alarmı çalmalıdır.

Sistem yukarıda görüldüğü gibi bir fiziki yapıya sahiptir. Atık su deposu farklı
seviyelerde algılayıcılar ile kontrol edilmektedir. Sıvı seviye algılayıcılarından alınan
sinyallere göre Pompa1 ve Pompa 2 devreye girerek atık suyu tahliye etmektedir.

İşlem Basamakları Öneriler

Asenkron motorun çalışma şekline
göre ihtiyaç duyulan giriş çıkış
sayısını tesbit ediniz ve PLC ile
diğer donanımları seçiniz.
Sistemde kullanılacak giriş ve çıkış
elemanlarının özelliklerini
kataloglardan araştırınız. Devreye
uygulanacak gerilime uygun elemanlar
seçiniz.
Program adımlarını belirleyiniz ve
sitemin akış şemasını çıkartınız.
Eğer programda zamanlayıcı veya
sayıcılar var ise bu elemanlara ait akış
diyagramlarını da göstermelisiniz.
Probleminin kumanda ve güç
devresini çiziniz.
Elektrik şemasının, ladder diyagramı
kullanarak PLC programını yapınız.
PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Yapmış olduğunuz programın
simülasyonunu yapınız.
Simülasyonda PLC’nin bilgisayarınıza
bağlı konumda olması gerektiğini
unutmayınız.
PLC cihazına giriş ve çıkış
elemanlarını bağlayınız.
Devre elemanlarının bağlantı uçlarını,
PLC cihazı giriş çıkış terminallerinin
uygun bölümlerine bağlayınız. Sistem
besleme gerilimini ilgili yere dikkatli
olarak bağlayınız.
PLC’ yi Run konumuna alarak
sistemi çalıştırınız.
Sistemin çalışması sırasında,
emniyetiniz için gerekli güvenlik
önlemlerini almayı unutmayınız.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın