İleri-Geri Çalışan Asenkron Motora İki Kademeli Oto Trafosu ile Yol Verilmesi.

İleri-Geri Çalışan Asenkron Motora İki Kademeli Oto Trafosu ile Yol Verilmesi.

Soru
3∼bir asenkron motor ileri ve geri yönde çalıştırılacaktır. Motor STOP butonuna
basıldığında duracaktır. Motorun her iki yönde çalışmasına iki kademeli oto trafosu
yardımıyla yol verilerek devam edecektir. Motor yol aldığında oto trafosu devre dışı
kalacaktır. İstenilen koşulları sağlayan sistemin akış diyagramını, kumanda ve güç devresini
çiziniz. PLC programını yaparak PLC üzerinde simule ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler
Asenkron motorun çalışma şekline
göre ihtiyaç duyulan giriş çıkış sayısını
tesbit ediniz ve PLC ile diğer
donanımları seçiniz.
Sistemde kullanılacak giriş ve çıkış
elemanlarının özelliklerini kataloglardan
araştırınız. Devreye uygulanacak gerilime
uygun elemanlar seçiniz.
Program adımlarını belirleyiniz ve
sitemin akış şemasını çıkartınız.
Eğer programda zamanlayıcı veya
sayıcılar var ise bu elemanlara ait akış
diyagramlarını da göstermelisiniz.
Problemin kumanda ve güç devresini
Elektrik şemasının, ladder diyagramı
kullanarak PLC programını yapınız.
PLC programlama teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Yapmış olduğunuz progranın
simülasyonunu yapınız.
Simülasyonda PLC’nin bilgisayarınıza
bağlı konumda olması gerektiğini
unutmayınız.
PLC cihazına giriş ve çıkış
elemanlarını bağlayınız.
Devre elemanlarının bağlantı uçlarını,
PLC cihazı giriş çıkış terminallerinin
uygun bölümlerine bağlayınız. Sistem
besleme gerilimini ilgili yere dikkatli
olarak bağlayınız.
Oto trafosunun devreye bağlanmasına
dikkat ediniz.
Çıkış elemanlarının çekeceği akım
değerleri PLC’ nin karşılayacağı çıkış
akımından yüksek ise bir röle kartı ya da
solid state röleler ile çıkışları sürünüz.
PLC’ yi Run konumuna alarak sistemi
çalıştırınız.
Sistemin çalışması sırasında, emniyetiniz
için gerekli güvenlik önlemlerini almayı
unutmayınız.

Açıklama: Bu problemin PLC programı yapılırken oto trafosunun yol verme işlemini, ileri
ve geri yönde de aynı şekilde olduğuna dikkat edilmelidir. Bu yüzden PLC programını da iki
parçaya ayırmak daha kolay bir programlama sağlayacaktır. Programın Main kısmında, ileri
ve geri hareket, Subroutine_0 kısmında ise ortak işlem oto trafosunun yol vermesi yer almalıdır.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın