KONTAKTÖRLERİN KULLANMA KATEGORİLERİ

KONTAKTÖRLERİN KULLANMA KATEGORİLERİ


KONTAKTÖRLERİN KULLANMA KATEGORİLERİ

Kontaktörlerin kullanmakategorileri kontaktörün açma akımını ,kesme akımını ve güç faktörünübelirler,kullanma kategorilerinde AC sınıfı alternatif akım altında çalışan DCsınıfı ise doğru akım altında çalışan kontaktörleri belirler.

AC1 Kullanma sınıfı:Genellikleısıtıcılar gibi aktif yük çeken ve güç faktörü 0.95 ila 1 arasında değişenalternatif akım yükleri bu sınıfın içerisine girer.

AC2Kullanma sınıfı: Bilezikli asenkron motorların kumanda edilmesindekullanılırlar.Motorun yol alması boyunca nominal akımın 2,5 katı gibi bir akımçeker,kontaktörün ana kontakları bu akımı kaldırabilecek şekildeyapılandırılmıştır.

AC3 Kullanma sınıfı:Kafesli asenkronmotorlarının kumandasında kullanılmaktadır.Kullanma kategorilerinin içerisindeen yaygın olanıdır.Asansörler konyevörler,yürüyen merdivenler soğutucular ve pompalarınkumandası gibi çok çeşitli kullanım araçları vardır.

AC4 Kullanma sınıfı : Bilezikliasenkron makinalarla kafesli asenkron makinaların ters akımda frenlenmesi vekesik çalışmalarını kumanda ederler.Yol verme anında motorlar nominal akımın6-7 katı gibi bir akım çekerler,AC4 sınıfı kontaktörler bu akım değerinde açmave kapama yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

AC-5a Kullanma sınıfı: Elektrik deşarj lambası kontrol düzenlerininanahtarlanması

AC-5b Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanması

AC-6a Kullanma sınıfı: Transformatörlerin anahtarlanması

AC-7a Kullanma sınıfı:Evcihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler

AC-7b Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda azendüktif yükler

AC-8a Kullanma sınıfı: Aşırı yük salıcılarının elle yenidenkurmalı,sızdırmaz soğutucu kompresör motor kontrolü

AC-8b Kullanma sınıfı:Aşırı yük salıcılarının otomatik olarakbaşlangıç konumuna gelen sızdırmazsoğutucu kompresör motoru

DC-1 Kullanma sınıfı:Endüktifolmayan veya az endüktif yükler,direnç fırınları

DC-3 Kullanma sınıfı: Şöntmotorlar:Yol verme ter akımla frenleme ,yavaş hareket etme d.a motorlarınındinamik frenlenmesi

DC-5 Kullanma sınıfı:Serimotorlar :Yol verme ,ters akımla frenleme, yavaş hareket etme d.a motorlarınındinamik frenlenmesi

DC-6 Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanmasındakullanılırlar.

kaynak:

Fahri ŞEN

SİGMA Kısa Devre Test Laboratuarı

Elektrik Elektronik Mühendisi

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın