Faz ve Pals Modülasyonu Devre Çeşitleri

Yeni Sayfa 4 Devre Çeşitleri Şekil 4.22 ‘deki faz modülatörü, akortlanabilir (ayarlanabilir) L1 bobinini ve R3 direncine seri bağlı bir varaktör diyod içerir. VDı ‘e uygulanan modüle edici bir sinyal, bu diyodun kapasitansını değiştirir. Dolayısıyla yüksek frekanslı taşıyıcının gördüğü empedansın faz açısı değişir. Bu da taşıyıcıda, empedansın faz açısı değişikliğine denk gelen bir faz kayması […]

Pals (Darbe) Modülasyonu

Yeni Sayfa 3 Pals (Darbe) Modülasyonu Pals (darbe) modülasyonunda kullanılan taşıyıcı dalga sinüsoidal sinyal olmayıp, tekrarlanan darbelerden oluşur. Burada bilgi taşıması, akım veya gerilim darbeleri ile gerçekleşir. Pals modülasyonu; darbe genlik modülasyonu (PAM), darbe genişlik modülasyonu (PWM), darbe konumu modülasyonu (PPM) olmak üzere 3 çeşittir.     Pals (Darbe) Modülasyonu Pals (darbe) modülasyonunda kullanılan taşıyıcı […]

Faz ve Pals Modülasyonu

Yeni Sayfa 3 Faz ve Pals Modülasyonu Faz Modülasyonu Taşıyıcı sinyal fazının, bilgi sinyal genlik ve frekansına bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonuna çok benzer. Bir taşıyıcının frekansı değiştirildiğinde fazı, fazı değiştirildiğinde de frekansı değişir. Bundan dolayı FM ile PM birbirine benzer. Modüle edici sinyale uygun olarak doğrudan değiştirilen, taşıyıcının frekansı olursa FM, modüle edici sinyale […]

Step Motor Çalışma Prensibi

Step Motor Çalışma Prensibi Step motora giriş pals uygulandığı zaman, belli bir miktar döner ve durur. Bu dönme miktarı, motorun yapısına göre belli bir açı ile sınırlandırılmıştır. Step motorda rotorun dönmesi, girişe uygulanan pals adedine bağlı olarak değişir. Girişe tek bir pals verildiğinde rotor, tek bir adım hareket eder ve durur. Daha fazla pals uygulanınca […]

Step ( Adım ) Motorlar Hakkında Bilgi

Step Motorlar Hakkında Bilgi (AdımMotorları) Step motor nedir? Step motor, elektrik enerjisini dönme hareketine çeviren elektromekanik bir cihazdır. Elektrik enerjisi alındığında rotor ve buna bağlı şaft, sabit açısal birimlerde (step-adım) dönmeye başlar. Step motorlar, çok yüksek hızlı anahtarlama özelliğine sahip bir sürücüye bağlıdırlar (step motor sürücüsü). Bu sürücü, bir encoder veya PLC’den giriş palsları alır. […]