Step Motor Çalışma Prensibi

Step Motor Çalışma Prensibi
Step motora giriş pals uygulandığı zaman, belli bir miktar döner ve durur. Bu dönme
miktarı, motorun yapısına göre belli bir açı ile sınırlandırılmıştır. Step motorda rotorun
dönmesi, girişe uygulanan pals adedine bağlı olarak değişir. Girişe tek bir pals verildiğinde
rotor, tek bir adım hareket eder ve durur. Daha fazla pals uygulanınca pals adedi kadar adım
hareket eder.

Posted in Genel.