Step Motorlarda Kullanılan Terimler

Step Motorlarda Kullanılan Terimler

Karşılaşılan Terimler
 Step Açısı (SA): Bu, derece cinsinden açısal bir dönme olup, sargı polaritesinin
her bir değişiminde mil döner. Bu, tek bir giriş darbesi ile sağlanır. Derece / step
veya sadece derece olarak ifade edilir.
 Dönme Başına Step (SPR): Bu 360°’lik bir tam dönme için gerekli olan
toplam step sayısını gösterir.
SPR= 360°/SA
 Saniye Başına Step (SPS): Motorun gittiği 1 saniyedeki açısal step sayısı,
A.C. ve D.C. motorların dakika başına dönme hızı ile karşılaştırılabilir.
 Step Doğruluğu: Bu, pozisyon doğruluğu hassasiyeti olup genellikle tek step
açısının yüzdesi olarak ifade edilir.
6
 Artık Tork(Moment): Bu tork, güç uygulanmazken durma durumunda vardır.
Sadece sürekli mıknatıslı (permanet-magnet) rotor türündeki motorlarda
görülür.
 Step Cevabı: Bu tek bir step yardımıyla motor hareket ettirmek için geçen
zamanda, motor torkunun atalete oranının ve sürücü devre karakteristiğinin bir
fonksiyonudur.
 Tork (Moment) – Atalet Oranı ( TIR ): Bir step motor için yararlılığın
tanımıdır. Yüksek TIR, daha iyi step cevabı şöyle olmalıdır:
TIR = Rotor Ataleti
Tutma Torku
(1/sn.)
 Tutma Torku (momenti): Oransal güç uygulandığında ve sıfır hızda (durma
durumu) motor mili, tutma torku etkisindedir. Motor mili, elle döndürülmeye
çalışılırsa manyetik alan dönmeye karşı koyacaktır. Ancak mile dışarıdan çok
küçük bir tork uygulandığında tutma pozisyonu terk edilecektir.
 Dinamik Tork (Moment): Düşük hızda çalıştırılsa bile bir step motorun
geliştirebileceği dinamik tork, her zaman için tutma torkundan daha düşüktür.
Örneğin 50 step/sn. hızda sürtünme kuvvetini ve toplam yük ataletini kıracak
dinamik tork, yaklaşık olarak tutma torkunun %80’i kadardır. Hız arttıkça tork,
şekil 1.3’teki gibi azalır.

Bu azalmanın sebebi, stator sargılarının endüktif olmasıdır. Bu sargılara uygun D.C.
kaynağı bağlandığı zaman akım, nominal değerine doğru geçici olarak artar. Sargılar çok
hızlı olarak açılıp kapatılırsa nominal akıma hiçbir zaman ulaşılamaz ve bu sebeple motor,
düşük hız torkundan daha düşük tork geliştirir. Anahtarlama hızının artırılması, ortalama
akımı ve torku daha da azaltacaktır.
 Sürücü Devresi: Bu ifade elektronikte motor kontrolü için tanımlanmış genel
bir terimdir. Genellikle bir güç kaynağı, ardışık lojik ve güç anahtarlama gibi
bölümlerden meydana gelir.

Posted in Genel.