Step ( Adım ) Motorlar Hakkında Bilgi

Step Motorlar Hakkında Bilgi (AdımMotorları)
Step motor nedir? Step motor, elektrik
enerjisini dönme hareketine çeviren
elektromekanik bir cihazdır. Elektrik enerjisi
alındığında rotor ve buna bağlı şaft, sabit
açısal birimlerde (step-adım) dönmeye
başlar. Step motorlar, çok yüksek hızlı
anahtarlama özelliğine sahip bir sürücüye
bağlıdırlar (step motor sürücüsü). Bu sürücü,
bir encoder veya PLC’den giriş palsları alır.
Alınan her giriş palsında, motor bir adım
ilerler. Step motorları, bir motor turundaki
adım sayısı ile anılır. Örnek olarak 400
adımlık bir step motor, bir tam dönüşünde
(tur) 400 adım yapar. Bu durumda bir adımın
açısı 360/400 = 0.9 derecedir. Bu değer, step
motorun hassasiyetinin bir göstergesidir. Bir
devirdeki adım sayısı yükseldikçe step motor
hassasiyeti ve dolayısı ile maliyeti artar.
Step motorlar, yarım adım modunda çalıştıklarında hassasiyetleri daha da artar. Örnek
olarak 400 adım/tur değerindeki bir step motor, yarım adım modunda tur başına 800 adım
yapar. Bu da 0.9 dereceye oranla daha hassas olan 0.045 derecelik bir adım açısı anlamına
gelir. Bazı step motorlarda mikro step tekniği ile adım açılarının daha da azaltılması söz

konusudur. Ancak tork kayıpları nedeni ile bu kullanım şekli etiketleme makineleri için pek
uygun değildir. Step motorun adım açısı ile birlikte step motordan tahrik alan çekme
silindirinin çapı, etiketleme hassasiyetini belirler. Yüksek hızlarda hassas bir etiketleme
yapabilmek için bu değerlerin en uygun kombinasyonu gerekmektedir.
Adım motorlarının bu kadar çok kullanılma alanı bulmasının nedeni, bu motorların
bazı avantajlara sahip olmasıdır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Geri beslemeye ihtiyaç göstermezler. Açık döngülü olarak kontrol edilebilirler.
 Motorun hareketlerinde konum hatası yoktur.
 Sayısal olarak kontrol edilebildiklerinden bilgisayar veya mikroişlemci gibi
elemanlarla kontrol edilebilirler.
 Mekanik yapısı basit olduğundan bakım gerektirmezler.
 Herhangi bir hasara yol açmadan defalarca çalıştırılabilirler.
 Adım motorlarının bu avantajları yanında bazı dezavantajları da aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
 Adım açıları sabit olduğundan hareketleri sürekli değil darbelidir.
 Sürtünme kaynaklı yükler, açık döngülü kontrolde konum hatası meydana
getirirler.
 Elde edilebilecek güç ve moment sınırlıdır.

Posted in Genel.