Suni Zekâ ve Nispi Mantık

Suni Zekâ ve Nispi Mantık
Günümüzde bilgisayar bilimciler, suni zekâ sahasında araştırmalar yapmakta, bilginin
kurallardan oluştuğuna, bu kuralların bilgisayarların ve dijital mantığın binary (ikili) diliyle
yazılabileceğine inanmaktadırlar. Milyonlarca dolar harcanarak yapılan 30 yıllık
araştırmalardan sonra “suni zekâ”, akıllı makineler üretebilmiş değildir. Suni zekâ
taraftarları, bilgisayarlara henüz yeteri kadar kural aktaramamaları olduğunu iddia
etmektedir. Suni zekâ “uzman sistemleri”, 100 ila 1000 tane çift değerli kural
kullanmaktadır. Bazı suni zekâ uzmanları, bu kuralların sayısı 100.000 olmadıkça suni zekâ
sistemlerinde “gerçek” zekâyı göremeyeceğimizi iddia etmektedir. Aslında bu kadar çok
kurala gerek yoktur. İhtiyacımız olan şey az da olsa nispi kurallardır. Örneğin, yağmur
yağarsa ıslanırsınız. Bu kuralla çok şey kastederiz. Eğer az yağmur yağarsa az ıslanırsınız,
çok yağarsa çok. Yağmur, nispi bir diziyi temsil eder. Yağmur atıştırabilir, çiseleyebilir,
sağanak hâlinde yağabilir. “Az ve çok”, yağmura ait nispi alt dizileri temsil etmektedir.
Yağmur ya az olur ya da çok. Bu bir derece meselesidir. Bilgisayar ve suni zekâ kuralları bu
gerçeği görmemektedir (zaten Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte suni zekâ
araştırmalarına tahsis edilen “kolay savunma paraları” da kesilmiştir).

Posted in Genel.