Nispi Mantığın Tesirleri Nelerdir

Nispi Mantığın Tesirleri Nelerdir
Nispi mantık, makineleri daha “akıllı” yapmaktadır. Birçok ürünün ve üretim sürecinin
makine IQ’su (zekâ seviyesi) bu sayede artmıştır (Fotoğraf makineleri, kameralar,
televizyonlar, mikrodalga fırınlar, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, metro denetimi
ve niceleri). Ancak bütün bunlar modern bilimin mantık anlayışı olan ülkelerinde değil, nispi
mantıkla uğraşan ülkelerde yani Uzak Doğu’da, Japonya’da gerçekleşmiştir. 1990’lı yılların
başında nispiliğin anlamı birçok ortamda tartışılmaya başlanıldı. Yalnız batılı bilim adamları
bu tartışmalara taş atıyorlardı. Nispi mantığın ticari başarılarını duyduklarında ise “biz de
yaparız “ diyorlardı.
Batılı bilim adamları, ilk zamanlar nispi mantık teorisinin uygulamaları olmadığını
söyleyerek saldırdılar. Son zamanlarda da uygulamanın teorisi olmadığını öne sürerek
saldırdılar. Batılı bilim adamları ve mühendisler nispi mantığı görmezlikten gelirken veya
ona saldırırken doğulu rakipler bu mantığı büyük bir şevkle alıp tatbikata başladılar. Öte
yandan Japonya’da imzalar atıyor, konferanslara başkanlık yapıyor, TV kameralarına el
sallıyordum. Nispi teorisyenler olarak ABD’de 1991 yılında Austin, Texas’ta ilk nispi
konferansı düzenlediğimizde Japonlar yıllık 1 milyar marklık nispi ürün satışı yapıyordu ve
elektronik aletlerle yüksek teknoloji mühendisliği ve imalatında dünya liderliğini elde etmek
için büyük bir adım daha atmışlardı.”
Günümüzde dijital mantık dediğimiz Aristo mantığı yetersiz kalmaktadır. 1968 yılında
çevrilen 2001: A Space Odyssey adlı filmdeki bilgisayarın (Hal) suni zekâsı bir türlü
gelişmemiş, hep “geri” kalmıştır. Terminatör II’deki Siborg ise davranışları öğrenebildiğini
söylemektedir. Sanki “CPU’su (mikroişlemcisi) bir nöral ağ işlemcisidir yani yeni şeyler
öğrenen bir bilgisayardır.” Aristo mantığının bittiği yerde gri bir dünya göze çarpar. Batılı
mantığın sona erdiği yerde nispi mantık başlar. Ancak bazı şeylerin grisi olmaz. Bunlar daha
çok matematik dünyasına aittir. Bir şey ya vardır ya yoktur. Lamba ya yanıyordur ya da
yanmıyordur. Ara bir durum kabul edilmez.

Nispi mantık bilimin gazabına uğramıştır. Bilim adamlarının etkisinde olan
hükümetler nispi mantık çalışmalarına hiçbir yardımda bulunmamıştır. Kendi çabaları ile
çalışma yapan bilim adamlarına da engel olmaya çalıştılar. O günlerde nispi mantık
çalışmalarını bilim adamları gizli olarak kendi laboratuvarlarında hiçbir bilimsel destek
almadan yapmışlardı. Nispi mantık bu tür çalışmalarla gelişti, büyüdü ve bugünkü seviyeye
geldi. Sonuç olarak Uzak Doğu ülkelerinin sanayi ve ekonomik durumlarının ne hızlı
ilerlediğidir.

Posted in Genel.