Faz ve Pals Modülasyonu Devre Çeşitleri

Yeni Sayfa 4

Devre Çeşitleri

Şekil 4.22 ‘deki faz modülatörü, akortlanabilir (ayarlanabilir) L1 bobinini ve R3 direncine seri bağlı bir varaktör diyod içerir. VDı ‘e uygulanan modüle edici bir sinyal, bu diyodun kapasitansını değiştirir. Dolayısıyla yüksek frekanslı taşıyıcının gördüğü empedansın faz açısı değişir. Bu da taşıyıcıda, empedansın faz açısı değişikliğine denk gelen bir faz kayması meydana getirir. Bu faz kayması, modüle edici sinyalin genliği ile doğru orantılıdır. Taşıyıcı sinyali, kristal kontrollü bir osilatör devresinde üretiliyorsa burada frekans kararlılığı iyidir. Varaktör diyodun gerilim – kapasitans grafiği doğrusal olmayıp, karakök fonksiyonuna benzediği için P-M dalga şeklinin bozulmasını en aza indirmek için, modüle edici sinyal genliğinin küçük tutulması gerekir. Bu da faz sapmasının (modülasyon faktörü) değerini küçük değerde tutar.


Şekil 4.22 – Varaktör Diyodlu Faz Modülatörü

FM modülatörü devreleri olan şekil 4.16, 4.18 ve 4.19 gibi devrelere, bilgi sinyalinin uygulandığı yere bir türev alıcı devre konulursa, faz modülatör devreleri elde edilir.


Şekil 4.23 – Türev Alıcı Devre

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın