Dağıtım Şebekelerinde Selektif Koruma Nasıldır

Enerji dağıtım sistemlerinde ülkemizde en yaygın olarak kullanılan besleme şekli dağıtım şebekesini bir ring yapısı oluşturarak kurmak ve bu ringi açık çalıştırarak radyal yapı ile istasyonları beslemektir.   Açık ring çalışmada, koruma rölesi olarak aşırı akım röleleri kullanılmaktadır. Koruma sisteminin zaman kademelendirmesi sağlıklı koşullarda ringin açık çalışacak noktasının belirlenmesi sonrasında oluşturulur. Ancak bu dağıtım şeklinde […]

ŞEBEKE GERİLİMİNİN GİRİLECEK FARKLI ALT VEÜST LİMİT DEGERLERE GÖRE DİJİTAL KONTROLU

ŞEBEKE GERİLİMİNİN  GİRİLECEK FARKLI  ALT VEÜST LİMİT DEGERLERE GÖRE DİJİTAL KONTROLU M.Sait ATEŞMEN Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilimdalı 2002, sayfa: 70 Bu tezde 3 fazlı alternatif gerilimin yüksek seviyeli bir dille programlanan mikrodenetleyici tabanlı kontrolü ele alınmıştır.  Bu amaçla şebeke gerilimi  D.C gerilime çevrilerek kalibre edilmiş,  kontrol işleminin yapılabilmesi   için bir program  […]

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDEKİ SEKONDER RÖLELERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDEKİ SEKONDER  RÖLELERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İlhami AYGEN Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2002, Sayfa:55 Bu tezde, güç sistemlerinde kullanılan sekonder rölelerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi ile ilgili bir metot sunulmuştur. Güç sistemlerinde röleler çok önemlidir; bu rölelerin uzaktan kontrolü bu tür uygulamalarda çok kullanışlıdır. Uzaktan kontrol metodunda, akım trafosunun çıkışı […]

Elektrik Şebekelerinde Kompanzasyonun Önemi

Elektrik Şebekelerinde Kompanzasyon REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarımlanması ve kurulmuş olan enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bilindiği gibi sanayileşmenin ana girdilerinden başta geleni elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin kullanıma; · Kaliteli […]

Parafudur bağlantıları yöntem ve teknikleri nelerdir

Parafudur Bağlantıları Parafudur bağlantıları yöntem ve teknikleri şunlardır. Parafudur Bağlantısında Kullanılan İletkenlerin Özelliği Parafudurun topraklama bağlantıları, galvaniz metal dikdörtgen kesitli iletken veya yalıtılmış 50 mm2 kesitinde iletken ile yapılması gerekir. Parafudur Bağlantı Yöntem ve Teknikleri Parafudurların şebekeye bağlantıları daire kesitli bakır iletken veya havai hat iletkeni (çelik alüminyum) ile yapılması gerekmektedir. Parafudur Giriş Çıkış Bağlantı […]