Frekans Modülasyonu Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir ?

Yeni Sayfa 2 Frekans Modülasyonu Frekans modülasyonu (frequency modulation – FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonundan daha günceldir. Günümüzde, ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 MHz -108 MHz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyomı ile yayın yapan A-M vericilerde orta, uzun ve kısa dalgalar kullanılır. […]

Modülasyon Devre çeşitleri Nelerdir Örnekler

Yeni Sayfa 1 Devre çeşitleri Şekil 4.8 – A-M Vericinin Basit Blok Diyagramı Şekil 4.8 ‘de gösterilen blok diyagramda, RF osilatör katı modülasyon için gerekli olan yüksek frekanslı taşıyıcı sinyallerini üretir. Bu osilatör devresinin frekans kararlılığının iyi olabilmesi için kristal kontrollü bir osilatör olması tercih edilir. Tampon yükselteci; RF osilatörü, RF güç yükseltecinden izole eder. […]

ELEKTRONİKTE GENLİK MODÜLASYONU NEDİR

GENLİK MODÜLASYONU Bu modülasyon türünde, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak, taşıyıcı sinyalinin sadece genliği değiştirilir. Uzak mesafelere gönderilmek istenen düşük frekanslı ses veya müzik şeklindeki bilgiler önce elektriki enerjiye çevrilir. Sonra taşıyıcı (RF) sinyal üzerine bindirilerek, elektromanyetik dalgalar şeklinde uzak mesafelere yayınlanır. Prensibi Modülasyon için iki önemli sinyalin olması şarttır. Bunlar bilgi sinyali […]

Akış Anahtarları : efectorler ve fotoseller Akış İzleme Yöntemleri

1. Çeşitli Akış İzleme Yöntemleri Günümüzde otomatik endüstriyel üretim tesislerinde ,dokunma, aşınma ve yıpranma olmadan çalışan yaklaşım anahtarları(efectorler ve fotoseller ) sorunsuz ve verimli üretime katkıda bulunurlar. Fakat üretim süresince sürekli , sabit ve doğru sıvı akışlarının da izlenmesi gereklidir. örnek olarak: dönen parçaların yağ beslemelerinde, soğutma sistemleri dolaşımında, pompaların susuz çalışmasını önlemede veya havalandırma […]