Biyometrik Sistemler : Fiziksel Özelliklerden Yararlanarak Kimlik Tespit Etme bilgisayar destekli

Fiziksel Özelliklerden Yararlanarak Kimlik Tespit Etme Biyometrik sistemler, en basit tanımıyla kişileri fiziksel özelliklerine bakarak tespit edebilen bilgisayar destekli kimlik tanıma sistemleridir. Henüz 20 yıllık geçmişi olan bu teknoloji sayesinde gizlilik gerektiren işlemler bir insanın kontrolüne gerek olmadan ve herhangi bir sahtekarlığa ya da hataya meydan vermeden gerçekleştirilebilmektedir, çünkü kimlik tespiti yapılırken gözönüne alınan fiziksel […]

Elektronik İmza Nedir Ve Güvenli mi Gerekli mi

Bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozma- dan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini, elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmuş bir seti ifade eder. Elektronik imza, günümüz teknolojisinde çeşitli şekillerde olabilmektedir. Halen kullanılan imza dosyaları, biyometri tekniği (kullanıcının parmak ya da el […]