Dağıtım Şebekelerinde Selektif Koruma Nasıldır

Enerji dağıtım sistemlerinde ülkemizde en yaygın olarak kullanılan besleme şekli dağıtım şebekesini bir ring yapısı oluşturarak kurmak ve bu ringi açık çalıştırarak radyal yapı ile istasyonları beslemektir.

 

Image

Açık ring çalışmada, koruma rölesi olarak aşırı akım röleleri kullanılmaktadır. Koruma sisteminin zaman kademelendirmesi sağlıklı koşullarda ringin açık çalışacak noktasının belirlenmesi sonrasında oluşturulur. Ancak bu dağıtım şeklinde hat üzerinde meydana gelen arızalar sonrasında ringin açık noktası değişir, ve bunun sonucunda da radyal besleme yapısı mevcut şeklinden yine radyal bir başka yapıya dönüşür.

Bu durumda selektivite bozulmuş olur ve oluşan arızalarda arızaya en yakın röle yerine çok uzaktaki bir başka röle açabilir. Dolayısıyla bu durumdan arıza hiç ile ilgisi olmayan tüketiciler etkilenmiş olur.Halbuki doğru koruma röleleri kullanarak, kapalı ring çalışamayan sistemler kapalı ring olarak çalışabilirler. Bu sayede hem oluşan arızalarda sadece arızalı bölüm şebekeden izole edilir, hem de ringin kapalı olması sayesinde sistemde enerji kesintisi yaşanmamış olurKapalı ring sitemlerde kullanılan en yaygın koruma röleleri yönlü aşırıakım röleleridir.

Ancak yönlü aşırıakım röleleri radyal yapıdan gözlü yapıya geçildiğinde veya ring üzerindeki istasyon sayısı zaman kademelendirmesi yapamayacak boyuta gelindiğinde ilave birtakım özel ek teçhizatlara gereksinim duyarlar. Sonuç itibarıyla ortaya üç değişik çözüm çıkmaktadır. Yönlü aşırıakım röleleri, Hat diferansiyel röleleri ve Mesafe koruma röleleri.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın