Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri

Elektromanyetik Alanlar ELF Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri         Son otuz yılda araştırma programları dünyanın her yerinde büyük miktarda artış göstermiştir. Hem ELF alanlar ile canlı organizmaların ve hem de biyolojik etkilerin anlatılmasında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu araştırmaların çoğu güç frekansındaki elektrik alanlarına doğru yönlendirilmiştir. Bu gün ELF EM alanların biyolojik […]

Zeki Agentlerin Tasarımı Algılar Ve Hareketler Arasında Eşleşme Yaparak Uygulamaya Geçen Robotlar

1. Giriş Bir agent kendisine verilen bir görev ortamında çalışır. Görev agent in başarmaya çalıştığı amaç. Ortam agent tarafından yaşama ortamı olarak kullanılan dünyanın bir kısmı yada bir hesaplama sistemi. Bir agent üç ana bileşenden oluşur: Agent programı Algılar ve hareketler arasındaki eşleşmeyi hayata geçirir.(bazen bu hareket seçici fonksiyon yada hareket oluşturma olarakta tanımlanır.) Agent […]

Otonom Aracılar : kendi başlarına eyleme geçebilen hallendirilmiş bilgisayar sistemleri

Otonom Aracılar 1. Aracıların Tanımı Aracılar, içinde bulundukları çevrede tasarım amaçlarına erişmek için kendi başlarına eyleme geçebilen hallendirilmiş bilgisayar sistemlerdir (Jennings ve diğerleri, 1998). ‘Hallendirilmiş’ deyimi ajanın çevresinden çeşitli uyarılar aldığını ve çevresini eylemleriyle değiştirme yeteneğinin olduğu anlamına gelmektedir. Kendi başına (otonom ) davranış aracının insan yardımı olmadan hareket edebilme yeteneğidir. Hallendirilmiş, kendi başlarına çalışan […]

Duyular Hakkında Bilgi ( Algılayıcı Uygulamaları ) Örnekler

1.1 Duyular İnsan duyuları robot araştırmalarında en sıklıkla kullanılan duyular olmuşlardır. Bu kısmen bilişsel süreçlerin en gelişkin olduğu canlı olmasından, kısmen de robot araştırması yapan kişilerin bizzat insan olmalarından kaynaklanmıştır. Ancak bir robotta bu tip duyuların kullanılabilmesi için öncelikle insan üzerinde bu duyuların çalışma prensiplerinin son derece iyi bir biçimde analiz edilebilmesi gereklidir, insan duyuları […]