Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aşağıda belirtilmiştir. Bu ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur. Bu ölçü aletleri ve ölçtüğü büyüklüklere kısaca değinelim;  Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.  […]

Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri

Elektromanyetik Alanlar ELF Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri         Son otuz yılda araştırma programları dünyanın her yerinde büyük miktarda artış göstermiştir. Hem ELF alanlar ile canlı organizmaların ve hem de biyolojik etkilerin anlatılmasında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu araştırmaların çoğu güç frekansındaki elektrik alanlarına doğru yönlendirilmiştir. Bu gün ELF EM alanların biyolojik […]

Evlerde Elektrik ihtiyacının Karsılanması için Rüzgar Türbini Tasarımı

Evsel Elektrik ihtiyacının Karsılanması için Rüzgar Türbini Tasarımı; Bu çalışmada Rüzgar enerjisinin, Türkiye’deki potansiyel kullanım alanları incelenmis ve ne tipte ve büyüklükte türbin kullanılabilecegi belirlenmistir. Daha sonra böyle bir türbinin aerodinamik tasarımı saptanıp, beklenen performansı hesaplanmıs ve buna baglı olarak da üretilecek enerjinin maliyetinin ne düzeyde olabilecegi öngörülmeye çalısılmıstır. Weibull dagılımı yardımıyla mevcut rüzgar verileri […]

Hidroelektrik Santrallar Nedir Baraj Yapısı Hakkında

Günümüzde elektrik enerjisinde arz talep dengesinin bozulacağı, ülkemizde artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla gerek kamu gereksede yatırımcı vatandaşlarımızın epdk etüdlerini yaptırdıkları bir çoğunun da da muhtelif güçteki HES yapımı çalışmalarına başladıkları bilindiğinden HES lerle ilgilenenler için    EİE internet sitesinde faydalı bilgiler mevcuttur. Tarih boyunca insanın suya olan gereksinmesi, onu suyun biriktirilmesine zorlamış, bu […]

Bir Rüzgar Santalından ne kadar elektrik üretilir Formülü

Rüzgar santrallarının kurulmasına son derece elverişli bölgeler bulunan ülkemizde basitçe bir rüzgar santalından ne kadar elektrik üretilir sorusundan şu şekilde bir formüle ulaştık.Bu formüle göre: P=0.5xρxV³xA Burada P watt, ρ havanın yoğunluğu kg/m³ , V rüzgar hızı m/sn, A alan m2 dir.Alan rüzgar türbinini döndüren kanatçıkların bir uçtan bir uca oluşturduğu alandır.Konu ile ilgili çok […]