Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir
Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aşağıda belirtilmiştir. Bu
ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur. Bu ölçü aletleri ve ölçtüğü
büyüklüklere kısaca değinelim;
Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı
ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.

Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının
uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel
bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.
Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak
görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasite
değerlerini ölçen ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için
uygun kademe seçimi yapılmalıdır.

Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri
elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine
sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır.
Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir.
Frekansmetre: Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını
ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade
edilir.
Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç,
frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik
elemanların sağlamlık kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü
aletleridir.
Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri,
frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak
gösteren aletlerdir.
Elektrik Sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini,
yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve
gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri, gerilim
bobine devreye paralel bağlanır.

Sembolleri

Posted in Genel.