Ölçü aletlerinde Doğruluk Derecesi nedir

Ölçü aletlerinde Doğruluk Derecesi nedir
Ölçü aletlerinin hiçbiri yüzde yüz doğru ölçüm
yapamaz. Her ölçü aletinin mutlaka belirli bir hata payı
vardır. Bir ölçü aletinin yapacağı en büyük hata, imalatçı
firma tarafından ölçü aletinin üzerine yazılarak belirtilir.
Belirtilen bu hata miktarının ölçü aletinin ölçme sınırının
aşılmadığı sürece geçerli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca
aletin kullanım frekansı, güç katsayısı, ölçülen akımın dalga
şekli, ölçüm yapılacak ortamdaki sıcaklık miktarı, ölçü
aletinin kullanım şekline uygun kullanılmaması (yatay veya
dikey) aletlerin ölçme hatasını artıran faktörlerdir. Ölçme hatasının az veya çok olması, ölçü
aletinin doğruluk derecesini gösterir. Ölçü aletleri doğruluk derecesine göre 0,1-0,2-0,5-1-
1,5-2,5 olmak üzere altı sınıfa ayrılır. 0,1 ve 0,2 sınıfına dahil olan ölçü aletlerinin hata
yüzdesi az olup yaptıkları ölçümlerin doğruluğu yüksektir. 1,5 ve 2,5 sınıfına dahil olan ölçü
aletlerinde ise hata yüzdesi fazla olup yaptıkları ölçümlerin doğruluğu, yani gerçek değerle
ölçülen değer arasındaki fark daha fazladır.
0,5 sınıfı bir voltmetrenin son skala taksimatı 1000 volttur. Bu ölçü aletinin
yapabileceği en büyük ölçüm hatasını bulacak olursak:
%0,5×1000=0,005×1000=5 volt
yani 0,5 sınıfı, bu ölçü aletinin 1000 volt değerinden 5 volta kadar fazla ya da 5 volta kadar
az bir değer gösterebileceğini ifade eder.

Posted in Genel.