Thyristörün Transistör Eşdeğeri

Thyristörün Transistör Eşdeğeri Şekil 1.4 ‘de katot kapılı thyristörün iki transistör ile yapılmış eşdeğer devresinin anoduna bir yük bağlayalım. Anoduna pozitif, katoduna negatif gerilim uygulanmaktadır. Şekil 1.4 – Thyristörün transistör eşdeğeri Geyt ucuna pozitif bir gerilim uygulandığında NPN tipi T2 Transistörünün beyzinden emiterine doğru küçük değerde I1 akımı akar. Böylece T2 transistörü iletime geçecek ve […]

Transistör nedir ? Çeşitleri Resimli Anlatım

Transistörler Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan çok farklıdır. Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanı olup iki ana çeşittir.  NPN  PNP Transistör aşağıda belirtildiği gibi değişik şekillerde tanımlanır: Transistörün kolay anlaşılması bakımından tanımı; Transistörün bir sandviçe benzetilmesidir, yarı iletken […]

Transistör nedir ve nasıl çalışır. BJT'nin yapısı, özellikleri, işleyiş biçimi ve uygulama alanları

Transistör nedir ve nasıl çalışır. BJT’nin yapısı, özellikleri, işleyiş biçimi ve uygulama alanları. Şekiller ve animasyonları ile.. Transistörler         Küçük bir elektronik aygıttır. Elektronik sinyalleri kuvvetlendirmek için kullanılan, zıt yöndeki bir iletkenlik bölgesiyle ayrılmış, belirli iki iletkenlik bölgesinden oluşan, yarı iletkenden yapılmış bileşen. (Transistör sözcüğü günlük yaşamda çoğunlukla jonksiyonlu transistör ile eş […]

FET transistörlerin Yapısı Ve Özellikleri

FET transistörlerin kullanılması için ilk öneriler 1955 li yıllara dayanmaktadır. Fakat o zaman ki üretim teknolojileri bilim adamlarının kafalarında oluşanları üretime yansıtacak kadar yeterli değildi. Bu nedenle FET transistörlerin yapımları ve kullanımları daha sonralara kaldı. FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir.Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör)yada kısaca bilinene adı ile FET, ikincisi ise […]