Thyristörün Transistör Eşdeğeri

Thyristörün Transistör Eşdeğeri

Şekil 1.4 ‘de katot kapılı thyristörün iki transistör ile yapılmış eşdeğer devresinin anoduna bir yük bağlayalım. Anoduna pozitif, katoduna negatif gerilim uygulanmaktadır.


Şekil 1.4 – Thyristörün transistör eşdeğeri

Geyt ucuna pozitif bir gerilim uygulandığında NPN tipi T2 Transistörünün beyzinden emiterine doğru küçük değerde I1 akımı akar. Böylece T2 transistörü iletime geçecek ve emiterden kollektöre doğru I2 akımı akacaktır. I2 akımı PNP tipi T2 transistörünün beyz akımı olacağından T1 transistörü iletime geçer. T1 ‘in emiter kollektör akımı T2 transistörünün beyz akımını sağlar. Bu durumda her iki transistör de iletimde kalır, thyristör iletime geçmiş olur. Gate ucuna uygulanan pozitif gerilim kesilince anot-katot arası akım akmaya devam eder. İletim anında L lambası yanacaktır. Thyristörlerde anoda mutlaka yük bağlanmalıdır, aksi halde iletim anında aşırı akım geçeceğinden thyristör bozulur.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın