Elektronik Sayaç ve Ölçü Transformatörleri

Salı, 11 Eylül 2007 Birçok nedenle elektrik enerjisinin ölçülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla kullanılan cihazlara Elektrik Sayacı denilir. Elektrik Sayaçları; ölçülen noktadan geçen gücü zaman ekseninde toplayarak genellikle kwh – kvarh – Mwh – Mvarh cinsinden kaydeden cihazlar olarak tanımlanabilir.Sayaçlar bir noktadan geçen enerjiyi ölçmek için; ölçüm noktasından geçen akımın değeri ile o noktanın gerilim […]

Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi

Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi Elektrik sayaçları, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktarı Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen güç ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha çok Wh’in 1000 katı olan kilowatt-saat (kWh) veya 1000 000 katı olan […]

ELEKTRONİK SAYAÇ UYGULAMALARI VE SORUNLARI

ELEKTRONİK SAYAÇ UYGULAMALARI VE SORUNLARI 1985 ODTÜ ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan yazar, 1988 yılında yine aynı bölümden M.Sc. derecesini almıştır. Testaş, Hema Elektronik, İntek, Gemta, Barmek Elektronik gibi kuruluşların ARGE ve Üretim birimlerinde görev almıştır.1991 yılından beri elektronik sayaçların tasarım, üretim ve uygulama alanlarında çalışan Nadar, halen Gate Elektronik ARGE Grup Yöneticisi olarak görev […]

ELEKTRONİK SAYAÇLARIN TÜKETİCİLERİ ZARARA UĞRATMADAN ENERJİDE TASARRUF SAĞLAMASI

ELEKTRONİK SAYAÇLARIN TÜKETİCİLERİ ZARARA UĞRATMADAN ENERJİDE TASARRUF SAĞLAMASI Kemal ULUSALER – EMO DERGİSİ SAYI :401 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 8.12.2000 tarih ve 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği gereği 08 Aralık 2001 tarihinden itibaren tüm yeni abonelerde Elektronik Sayaç uygulaması zorunlu olacaktır. Elektronik Sayaç uygulaması takviminin yaklaşmış olması nedeniyle sayaç […]

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir

Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları Nelerdir Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aşağıda belirtilmiştir. Bu ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur. Bu ölçü aletleri ve ölçtüğü büyüklüklere kısaca değinelim;  Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.  […]