Pnömatik sistemlerde Yağlayıcı

Yağlayıcı Sürtünme kuvvetini azaltmak, devre elemanlarının paslanmasını önlemek ve sızıntıları engellemek amacıyla pnömatik sistemlerin yağlanması gerekir. Endüstriyel alanlarda bazı uygulamalarda yağlama işlemi yapılmayabilir. Pnömatik sistemlerde yağlama işlemi, hava içine yağ damlatılarak gerçekleştirilir. Hava içine yağ karıştıran cihazlara yağlayıcı adı verilir. Yağlayıcı içinde bir noktada hava geçiş kesiti daraltılır. Hava bu kesite geldiğinde basıncı düşerken hızında […]

Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı

Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı Havanın transfer hattıdan pnömatik sisteme giriş yerinde kullanılan ve havayı kurulu sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren elemanlara Şartlandırıcı denir. (Şekil 2.10) Şartlandırıcı tek bir eleman olarak kullanılsa da dört farklı pnömatik elemandan meydana gelmiştir. (Şekil 2.11) Bunlar;  Filitre  Yağlayıcı  Basıç ayarlayıcı  Manometre Şekil 2.10: Şartlandırıcı Hava boruların içerisinde […]

Pnömatik sistemlerde Borular

Borular Bir pnömatik sistemin diğer bir önemli kısmı da hava dağıtım sistemidir. Bu sistem boruları, hortumların, valflerin tümü ile birlikte tüm diğer sistem aksamını birleştirmek için ihtiyaç olunan bağlantı parçalarının tümünü içine alır. Hava emiş filtresinden kompresöre, soğutucular ve ayırıcılardan hava ile çalışan cihaza kadar olan sistemin tümü, boru donanımı kullanılması gerektirir. Pnömatik sistem kurulurken […]