Pnömatik sistemlerde Borular

Borular
Bir pnömatik sistemin diğer bir önemli kısmı da hava dağıtım sistemidir. Bu sistem
boruları, hortumların, valflerin tümü ile birlikte tüm diğer sistem aksamını birleştirmek için
ihtiyaç olunan bağlantı parçalarının tümünü içine alır. Hava emiş filtresinden kompresöre,
soğutucular ve ayırıcılardan hava ile çalışan cihaza kadar olan sistemin tümü, boru donanımı
kullanılması gerektirir. Pnömatik sistem kurulurken kompresör, tank, filtreler, ayırıcı ve
yağlayıcı gibi sistemin tüm elemanları ihtiyaçlarının tamamı ve gelecekte eklenebilecek yeni
eklentilerin tamamı düşünülmelidir. Cihazlar içinde gerekli tolerans bırakılmalıdır. Pnömatik
boru tesisatları genel olarak, boru, hortum, rekor ve diğer bağlantı parçalarından oluşan
birleşik nitelerdir. Boru, hortum ve birleştirme elemanlarının kalite ve dayanım özellikleri en
üst seviyede olmalıdır. Boruların fabrika ortamında döşenmeleri sırasında hava hattının
kullanımına ve hat boyunca 1–2º eğim yapılarak döşenmeleine dikkat edilmelidir. Aşağıda
kapalı çevrim boru hattı döşeme şekli görülmektedir. Pnömatik hat boruları metal olarak
kullanılabilir. Metal boruların uçlarına kollu vana takılarak havanın sisteme taşınması için
vana ile sistem arasına plastik boru hattı döşenir. Bu birleştirmeler sırasında Pirinç rekorlar
ve contalar, T parçalar, Hortum kelepçesi gibi yardımcı araçlarda emniyet için
kullanılmalıdır.

 
Metal boru hatti
Kapali çevrim boru hatti
Kollu vana ve
plastik boru

Posted in Genel.