Kompresörlerin kapasiteleri nedir

Kompresörlerin kapasitesi, sıkıştırdıkları havanın kompresör çıkışında ölçülen debisi
ve çıkıştaki havanın basıncı ile belirlenir. Günümüzde 0,02 m3/dakikalık debiden
500000m3/dakikalık hava üretimine sahip, 8 bar basınçtan 1000 bar basınca sahip
kompresörler bulunmakadır. Büyük ve geliştirilmiş pnömatik sistemlerle çalışan fabrikalarda
çok büyük kapasiteye sahip türbin tipli kompresörler kullanılmaktadır. Kompresör seçimi
yapılırken üç noktaya dikkat edilmesi gerekir. Bunlar:
 Metreküp / dakika cinsinde kullanılacak hava miktarı,
 Sistemde kullanılacak hava basıncı.
 Sistemin fiziksel özelliği
Tesisin ihtiyacı olan hava üretilemeyecek olursa, sistem elemanları düzgün çalışmaz.
Düzgün, verimli çalışmayı sağlamak için mutlaka ön hazırlıkları, çok iyi yapılması ve
ihtiyacın belirlenmesi gerekmektedir.

Basınç seviyesi
Endüstride en çok kullanılan basınç 6-8 bar arasındadır. Lastik kaplama, garaj, plastik
işleme gibi işlerde basınç 12 ila 15 bar arasında olması gerekir. Gemilerin dümenlerinde
dizel motorlarını çalıştırma türü gibi işler için ise 30 ila 35 bar basınç gerekir. Bazı özel
durumlarda bu sınırları üzerinde de basınca gerek vardır.
Hava debisi
Hava debi ihtiyacı; kullanılacak aletlerin, cihazların, pnömatik motorların toplam hava
gereksinimine, günlük ve haftalık çalıştırılma sürelerine bağlı olarak hesaplanır. Hesaplama
sırasında sistemde doğabilecek kayıplarda göz önünde bulundurulmalıdır. Kayıplar için
sistemdeki elemanların sayısı, tesisin yapısı ve kalitesine uygun olarak % 5 ila 15 arasında
fazla tolerans verilir. Son zamanlarda sistemin hava ihtiyacı belirlenirken üreticilerin

Posted in Genel.