Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı

Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı
Havanın transfer hattıdan pnömatik sisteme giriş yerinde kullanılan ve havayı kurulu
sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren elemanlara Şartlandırıcı denir. (Şekil 2.10)

Şartlandırıcı tek bir eleman olarak kullanılsa da dört farklı pnömatik elemandan
meydana gelmiştir. (Şekil 2.11) Bunlar;
 Filitre
 Yağlayıcı
 Basıç ayarlayıcı
 Manometre

Şekil 2.10: Şartlandırıcı
Hava boruların içerisinde nakil sırasında sürtünmeden dolayı içerisinde su buharı ile
beraber su damlacıkları oluşacak ve bu arada basıncı yükselecektir. Ayrıca transfer sırasında
boru içinde hava kirlenecek ve metal tozlarını yanında sisteme getirecektir. Kullanacağımız
havadaki bu olumsuzlukları kaldırmak için şartlandırıcılar kullanılır. Şartlandırıcının
görevleri;
 Havanın içindeki suyu almak
 Havanın basıncını ayarlamak
 Havayı temizlemek
 Kuru havayı yağlamak

Şekil 2.11: Şartlandırıcının kısımları
Filtre ile temizlenen havanın, basınç ayarlayıcısı ile manometreden gözlenen çalışma
basıncına ayarlanan basınç değeri sonrası, kuru havanın sistem içindeki elemanlarda
sürtünmeyi attırmasını önlemek amacıyla yağlama ünitesi ile hava içine yağ
damlatılmasından sonra hava pnömatik sistemde kullanıma verilir.

Posted in Genel.