Değişken Relüktanslı (Dr) Adım Motoru

Değişken Relüktanslı (Dr) Adım Motoru
Değişken relüktanslı adım motoru, en temel adım motoru tipidir. Bu motorun temel
prensiplerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kesit görünüşü şekil 1.4’te gösterilmiştir. Bu üç
fazlı motorun 6 adet stator kutbu vardır. Birbirine 180° açılı olan herhangi iki stator kutbu
aynı faz altındadır. Bunun anlamı, karşılıklı kutupların üzerindeki sargıların seri veya paralel
olması demektir. Rotor, 4 adet kutba sahiptir. Stator ve rotor nüveleri, genellikle ince
tabakalı silisli çelikten yapılır. Düşük manyeto motor kuvveti uygulansa bile stator ve rotor
malzemeleri yüksek geçirgenlikli ve içlerinden yüksek mağnetik akı geçecek kapasitede
olmalıdır.

Posted in Genel.