Pnömatik sistemlerde Yağlayıcı

Yağlayıcı
Sürtünme kuvvetini azaltmak, devre elemanlarının paslanmasını önlemek ve sızıntıları
engellemek amacıyla pnömatik sistemlerin yağlanması gerekir. Endüstriyel alanlarda bazı
uygulamalarda yağlama işlemi yapılmayabilir. Pnömatik sistemlerde yağlama işlemi, hava
içine yağ damlatılarak gerçekleştirilir. Hava içine yağ karıştıran cihazlara yağlayıcı adı
verilir. Yağlayıcı içinde bir noktada hava geçiş kesiti daraltılır. Hava bu kesite geldiğinde
basıncı düşerken hızında artış meydana gelir. Giriş havası belirli bir basınçla yağlayıcı içine
girer (P2). Hava yağlayıcı içinde dar bir kesitten geçmeye zorlanır. Bu sırada hız artarken
basınç azalır (P3). Yağ üzerine P2 basıncı etki ederken yağın havaya karıştığı noktada ise P3
basıncı vardır. Bu basınç farkından dolayı yağ kanal içinde yukarı doğru hareket eder ve
damlacıklar halinde yağa karışır. Bu durum şekil 1.28’da görülmektedir.

Şekil 1.28: Yağlayıcı
Yağlama işleminin kalitesi hava içerisine karışan yağ damlacıklarının büyüklüğüne
bağlıdır. İyi bir yağlayıcı düşük debilerde de yağlama işlemi yapabilmelidir. Yağın damlama
miktarı yağlama seviyesini belirler. Damlama miktarı bir ayar vidası yardımıyla ayarlanır.
Damlama miktarı üreticinin tavsiyesine uygun olmalıdır.

Posted in Genel.