Pnömatik sistemlerde Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri
Pnömatik sistemlerin hava ile çalışmaları sayesinde işçi sağlığı tehtit altında
bulunmaz. Buna rahmen hava basınç değerinin yüksek olduğu tank ve çevresinde özel
önlemler alınmalıdır. Sekil 1.29’daki gibi operatör, kolları lastik ile sıkılmış iş önlüğünü
giymeli, dikkatli olarak mesleki bilgi ve birikimi tam olmalıdır. Havanın atmosferden
emilmesinden, sisteme girmesi bölgesine kadar tüm basınç ölçüm cihazlarının göstergeleri
sürekli kontrol edilmeli ve değerlerin standartlara uygunluğu tespit edilmelidir. (Şekil 1.30
da görüldüğü gibi) Atmosferden havanın alınıp, kurutup, depolandığı ünitelerin özel bir yer
olması sağlanmalı bu yerin çevresi güvenlik şeridi ile çevrelenmiş olması sağlanmalıdır.
(Şekil 1.31’de görüldüğü gibi) Çalışan pnömatik sisteminde de basınç kontrol göstergelerinin
çalışma basınç değerlerinde olup olmadığı takip edilmelidir. Pnömatik bağlantı
kelepçelerinin emniyetine dikkat edilmeli ve hortumların hava kaçırmadığından emin
olunmalıdır. Ayrıca havanın sadece sistem içinde kullanılmasına dikkat etmeli, hava ile
atelye temizliği yapılmamalıdır.

Şekil 1.29: İş elbisesi Şekil 1.30: Ölçüm cihazları
Şekil 1.31: Depo güvenliği
Günümüze kadar pnömatik sistemlerin güvenlikleri ile ilgili olarak özel bir standart
geliştirilmemiştir. Değişik mühendislik dallarında uygulanan bazı güvenlik yönergeleri ve
düzenlemeleri pnömatik sistemlerde de göz önünde tutulmalıdır. Kontrol sistemlerinde
güvenlik önlemi olarak aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.
Bütün kuvvet silindirlerini başlangıç konumuna döndürmeli ve bütün silindirleri
bulundukları yerlerde tutmalıdır. Kontrol sisteminin arızası veya enerji kesilmesi durumunda
kullanıcı personel kesinlikle tehlikeye maruz kalmamalıdır. Acil durdurma butonu kullanıcı
personelin kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır. Bu buton sistemde bulunan silindirlerin
tamamına etki edecek şekilde düzenlenmelidir. Acil durdurma anında, sistemin hangi
durumda kalacağı önceden saptanmalı ve bunun sağlanıp sağlanmadığı işletmeye almada ve
düzenli aralıklarla test edilmelidir. Pnömatik tutma, bağlama ve sıkma aletlerinde kontrol
elemanı herhangi bir tehlikeli durumda kullanıcıyla çevredekilere zarar vermeyecek ve
yanlış kumandaya olanak vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Elle kumandalı butonlar bir
koruyucu yuva içine alınmalı veya kumanda sistemi kilitlenmelidir. Sıkma silindirin sürme
bölgesinden uzak bir yere monte edilmesi gerekmektedir. Tam sıkma görevini ancak iş
parçasının var olması durumunda yapan sistemin kullanılması veya Çift el emniyet valfinin
kullanılması gerekmektedir.

 

Pnömatik olarak sıkma, bağlama, tutma tertibatları bulunan
makinelerde tahrik ve sürme birimleri ancak sıkma, tutma veya bağlama işlemi bittikten
sonra devreye girmelidir. Bu, basınç dönüştürücüler veya basınç anahtarlama şalterleri. gibi
yardımcı donanımın kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Posted in Genel.