Pnömatik için yazılmış bilgisayar programı Fluidsim

Bilgisayarda Simülasyon Hazırlama Şekli
Bilgisayar insan hayatını kolaylaştıran, girilen verilere göre sonuçlara ulaşan, sonuçlar
hakkında değerlendirmeler yapan bir cihaz olarak pnömatik alanında da kullanılmaya
başlanmıştır. Bilgisayara kullanılacağı alana özel program yazılımlarının yüklenmesi
gereklikldir. Pnömatik için yazılmış bilgisayar programı Fluidsim olarak adlandırılır. Şekil
1.32’de Programın, Akışkanların simulasyonu olarak türkçe yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bu
program sayesinde pnömatik devre tasarlama ve kurmak kolaylaşmış olup sistemin
simülasyonu da yapılabilir olduğu için karşımıza çıkabilecek sorunların neler olabileceğini
bize göstermekle birlikte olası çözüm yollarına karar vermemizde yardımcı olabilmektedir.
Ayrıca pnömatik devre elemanlarının çalışma fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlar.

Posted in Genel.