Pnömatik sistemlerde Basınç ayarlayıcı

Basınç ayarlayıcı
Hava ihtiyacının zaman zaman artması ve azalması çalışma basıncının düşmesine
neden olur. Kullanıcıların değişik basınç aralığında çalışması sonucu kuvvet kayıpları gibi
istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Kullanıcılara düzenli basınçta hava göndermek ve
kullanım yerindeki çalışma basıncını sınırlamak amacıyla basınç ayarlayıcı adı verilen devre
elemanı kullanılır. Basınç ayarlayıcı yalnız başına kullanılabileceği gibi yer kaplamaması
için filtrelerle birlikte de kullanılır. Basınç ayarlayıcı içine P1 basıncında giren hava, çıkış
tarafında P2 basıncına düşürülür. Çıkış havasının basıncı ayarlanan değere geldiğinde basınç
ayarlayıcı hava geçişini kapatır; böylece çıkış tarafında hava basıncının artışı önlenir. Çıkış
tarafındaki basınç ayarlanan değerin altına düştüğünde basınç ayarlayıcı tekrar açılır. Şekil
1.27’de filtre, basınç ayarlayıcı ve sembolü görülmektedir.

Ayarlayıcı üzerinde bulunan manometre çıkış basıncını gösterir. Çıkış basıncı bir ayar
vidası yardımıyla ayarlanır. Ayar vidası (+) yönde çevrildiğinde çıkış basıncı artar, (-) yönde
çevrildiğinde çıkış basıncı azalır.

Posted in Genel.