Pnömatik sistemlerde Filtre

Filtre
Pnömatik sistemlerin birçoğunda kompresör çıkışından sonra filtre kullanılır. Fakat
havanın kullanım yerine kadar taşınması sırasında basınçlı hava kirlenebilir. Filtre, havanın
kullanılmadan önce hassas bir biçimde filtrelenmesi amacıyla kullanılır. Filtreler katı
partiküllerin yanı sıra su tutma görevi de görür. Filtrenin su tutma görevi görebilmesi için
havanın filtre kabı içine girmesi sırasında havaya dönme etkisi kazandırılır. Dönerek kap
içine giren hava, kabın çeperlerine çarpar ve bünyesindeki nemi bırakır. Şekil 1.26 de
filtrenin içyapısı ve sembolü görülmektedir.

Şekil 1.26: Filtre ve sembolü
Filtre kabının alt tarafında toplanan birikinti belirli aralıklarla boşaltılmalıdır.
Boşaltma işlemi elle ya da otomatik olarak yapılır. Filtreler kirlendiğinde çıkış basıncı düşer.
Filtre elemanını değiştirmek için giriş havası kapatılır. Filtre kabı çıkartılarak filtre elemanı
sökülür ve temizlenir ya da yenisi ile değiştirilir.

Posted in Genel.