Hava içindeki nem ve kurutulması

Havanın nakil edilmesi ünitesi içinde hava içindeki nem ve kurutulması
Hava tankından çıkan basınçlı havayı kullanıcı sistemlere ulaştıran pnömatik boru,
bağlantı elemanları, tahliye vanaları, dirsek vb. elemanların hepsi hava dağıtım sistemini
oluşturur. görülmektedir. Bu dağıtım sisteminde dikkat edilecek noktalar
aşağıda açıklanmıştır.
Ana dağıtım hattı yerden yüksekte tavana yakın olmalıdır.  Dağıtım hattına
hava akış yönünde %1-2 º eğim verilmelidir.  Amaç; havanın borular içinde nakli
sırasında sürtünmeden dolayı hava içinde oluşan su damlacıklarının hattı belirli yerlerinde
bulunan su birikme kısımlarında toplanması, kullanım için yapılan bağlantılar mutlaka hattın
üstünden yapılmalıdır.  Hattın belirli yerlerine su biriktirme bölümleri ve
boşaltma muslukları konulmalıdır. Amaç; hattan toplanmış su birikintilerinin dışarıya
alınması.
Hava dağıtım hattında basınçlı hava direkt şartlandırıcıya verilmemelidir. Dağıtım
sisteminin bitiş noktasına bir kollu vana takılır.  Bu vanadan pnömatik hortum
yardımı ile hava şartlandırıcıya verilir.

Posted in Genel.