Pnömatik sistemlerde Havanın temizlenmesi

Havanın temizlenmesi
Kompresör ile atmosferden emilen hava kirlidir. Kirliliğin sebebi atmosferden emilen
havadaki toz, kir ve nem olabileceği gibi, kompresörden de kaynaklanan yağ ve metal
parçacıkları olabilir. Hava içindeki bu yabancı maddeleri ayrıştıran elemanlara filtre adı
verilir.

Hava emme girişine konulan filtreler havanın içindeki toz, nem ve diğer zararlı
atıkların bir kısmı temizlenir. Emiş filtreleri kuru ve ıslak tip emiş filtreleri olmak üzere iki
çeşittir.
Kuru tip emiş filtreleri
Tel yumağı, elek, delikli plastik veya metal gövde içine yerleştirilen pamuklu, keçe,
sünger elemanlı filtrelerdir. Filtrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir.
Islak tip emiş filtreleri
Metal elemanlı filtrelerdir. Hava, emiş kanalından sıvı içerisine akar. Sıvının içinde
üzerindeki bir kısım kirleri bırakır. Sıvı çıkışında filtre elemanına girerek biraz daha
temizlenir.
Havanın soğutulması
Havanın atmosferden emilmesi ve kurutulması işlemleri sırasında havanın ısısı artmış
olacak ve ısınan havanın depolanmadan önce ısısının düşürülmesi için Soğutucular
kullanılmaktadır. Şekil 1.16’da görülmektedir.

Havanın depolanması ünitesi içinde hava içindeki nem ve kurutulması
Atmosferden kazanılması sonrası nemi kurutulmuş, filitre edilmiş ve ısı ayarlanmış
havanın depolanması gereklidir. Bu sayede pnömatik sistemler için gerekli hava her zaman
kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Pnömatik enerjinin depolanması amacıyla kullanılan
basınçlı kaplara tank denir. Kompresörün sürekli yada yükte çalışmasını önler. Zaman zaman
meydana gelebilecek yüksek hava ihtiyacını karşılar.

Posted in Genel.