Pnömatik sistemlerde Basınçlı Havanın Kullanım İçin Hazırlanması

Basınçlı Havanın Kullanım İçin Hazırlanması
Pnömatik sistemler hava ihtiyaçlarını, atmosferden karşılamaktadır. Fakat pnömatik
sistemlerde oluşan, arızaların çoğu da havanın kirli olmasından kaynaklanmaktadır. Hava
şartlarına bağlı olarak atmosferdeki hava saf değildir. Atmosferdeki havanın içerisinde nem,
toz parçacıkları kimyasal artıklar, gazlar bulunur. Bunların hava içerisindeki oranı, havanın
alındığı yer ve ortama bağlıdır. Kış aylarında alınan havanın içindeki yabancı maddeler ile
bahar aylarında alınan hava içindeki yabancı madde oranları farklıdır Pnömatik sistem
elemanları da havanın kirlenmesine sebep olur.
 Basınçlı havanın kullanım için hazırlanması
 Havanın üretilmesi
 Havanın depolanması
 Havanın nakil edilmesi
 Havanın kullanıldığı yere girmeden önceki üniteler içinde aşağıdaki işlem
basamaklarında yapılmaktadır.
 Havanın üretilmesi ünitesinde hava içindeki nem ve kurutulması
Havanın içerisinde hava şartlarına bağlı nem ve su buharı vardır. Sistem içindeki su
buharı da yoğunlaşarak suya dönüşür. Bu durum istenilmez çünkü korozyona sebep olur.

Korozyon hassas pnömatik elemanlara çok büyük zararlar verecektir. Atmosferden alınan
hava içinde bulunan nemin ortadan alınarak havanın kurutulması için üç metod
kullanılmaktadır.
 Soğutarak kurutma,
 Fiziksel kurutma,
 Kimyasal kurutma yöntemleri uygulanır.
 Soğutarak kurutma
Havanın elde edilmesi aşamasında, çift veya daha fazla kademe uygulanan
kompresörlerde kademeler arasında soğutma başlar. Bu sırada nem yoğuşur. Hava tankına
giden havanın içerisindeki su, tankın alt kısmında birikir. Hava tankının suyu alınarak
sisteme bir miktar suyun gitmesi engellenir. Şekil 1.11 ve 12’de soğuturak kurutma işleminin
şeması ve resmi verilmiştir.

Fiziksel kurutma
Bu kurutma yönteminde nem soğutucu maddenin üst kısmında tutulur. Kurutucu
madde silisyumdioksit tanecikli yapıdan oluşur. Şekil 1.13 ve 14’de görüldüğü gibi
sistemlerde iki fiziksel kurutucu birimi kullanılır. Birincisinde doyma noktasına ulaşıldığında

ikincisi devreye girer. İkincisi devrede olduğu sırada sıcak hava yardımı ile birinci kurutucu
içinde toplanmış nem dışarı atılır.

Kimyasal kurutma
Kimyasal tepkime desikon (kurutucu eriyik) denilen kimyasal kurutucu hammaddedir.
Bu kimyasal madde, nemi emdikçe çözünür, kendiside sıvı duruma geçer. Bu sistemle nemle
birlikte yağ tanecikleri ve buharı da tutulabilir. Yağı temizleme gücü düşüktür. Bu nedenle
yağın ön filtrede tutulması gerekir. Havanın kurutulması işlemlerinde içindeki nemin tamamı
alınamaz. Bir kısım nem,nem tutucular ve filtreler yardımıyla alınır. Şekil 1.15’de kimyasal
kurutmanın şeması verilmiştir.

Posted in Genel.